Ascultă din principiu

06-02-2011

ʺDe aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodatăʺ 2 Petru 1:10.

Viața veșnică valorează tot ce ai și Isus  a spus: ʺTot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meuʺ(Luca 14:33). Cel care nu face nimic, ci așteaptă să fie obligat de către o autoritate supranaturală, va aștepta în letargie și întuneric. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său. Dumnezeu vorbește sufletului tău într-un limbaj inconfundabil. Nu este cuvântul gurii Sale suficient pentru a-ți arăta datoria și să te îndemne la împlinirea ei?

Cei care cercetează Scripturile în umilință și cu rugăciune, pentru a cunoaște și a face voia lui Dumnezeu, nu vor avea îndoieli privind obligațiile lor față de Dumnezeu. Pentru că ʺDacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască … învăţăturaʺ (Ioan 7:17). Dacă vreți să cunoașteți taina evlaviei, trebuie să urmați cuvântul clar al adevărului – fie că simțiți sau nu,  fie că vă emoționează sau nu. Ascultarea trebuie să aibă loc din principiu și ceea ce este drept trebuie urmărit în toate circumstanțele. Acesta este caracterul pe care-l alege Dumnezeu pentru mântuire.

Dovada unui creștin autentic este dată de Cuvântul lui Dumnezeu. Isus spune: ʺDacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Meleʺ (Ioan 14:15). ʺCine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui… Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.  Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Şi cuvântul, pe care-l auziţi, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimes(vers. 21-24).

Aici sunt condițiile pe baza cărora fiecare suflet va fi ales pentru viața veșnică. Ascultarea ta de poruncile lui Dumnezeu va dovedi dreptul tău la moștenire cu sfinții în lumină. Dumnezeu a ales o anumită desăvârșire de caracter; și fiecare dintre cei care, prin harul lui Hristos, vor atinge standardul cerinței Sale, vor avea intrare din belșug în împărăția slavei. – Educația creștină, 117, 118.

Devoționalul face parte din cartea  Asemenea lui Isus de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s