Vorbește atrăgător despre Mântuitorul

ʺNici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l audʺ Efeseni 4:29.

Ca urmaşi ai Domnului Hristos, noi ar trebui să modelăm cuvintele noastre în aşa fel, încât ele să fie un ajutor şi o încurajare reciprocă în viaţa de creştin. Cu mult mai mult decât facem noi, avem nevoie să vorbim despre capitolele cele preţioase ale experienţei noastre. Noi ar trebui să vorbim despre mila şi bunătatea plină de iubire a lui Dumnezeu, despre profunzimile fără de egal ale iubirii Mântuitorului. Cuvintele noastre ar trebui să fie cuvinte de laudă şi de mulţumire. Dacă mintea şi inima sunt pline de iubirea lui Dumnezeu, lucrul acesta se va da pe faţă în vorbirea noastră.

Nu va fi o problemă dificilă să împărtăşim şi altora ceea ce a pus stăpânire pe viaţa noastră spirituală. Gândurile înalte, aspiraţii nobile, înţelegerea clară a adevărului, scopuri şi planuri neegoiste, dorința arzătoare după evlavie şi sfinţire vor aduce roade care să descopere caracterul comorii inimii. Când Domnul Hristos este astfel descoperit în vorbirea noastră, aceasta va avea puterea de a câştiga suflete pentru El.

Noi ar trebui să vorbim despre Domnul Hristos celor ce nu-L cunosc. Ar trebui să facem aşa cum a făcut El. Oriunde Se afla, în sinagogă, pe cale, în barca îndepărtată puţin de mal, la ospăţul fariseilor sau la masa vameşilor, El vorbea oamenilor despre lucrurile privitoare la o viaţă mai înaltă. Lucrurile din natură, evenimentele vieţii de fiecare zi, erau legate de El cu cuvintele adevărului. Inimile ascultătorilor Săi erau atrase spre Sine; pentru că El le-a vindecat bolnavii, a mângâiat pe cei în necaz, le-a luat copiii în braţe şi i-a binecuvântat. Când îşi deschidea gura ca să vorbească, atenţia lor era aţintită asupra Sa şi fiecare cuvânt era pentru unele suflete, un miros de viaţă spre viaţă.

Tot aşa ar trebui să fie şi cu noi. Oriunde ne-am găsi, ar trebui să căutăm ocazii de a vorbi şi altora despre Mântuitorul. Dacă urmăm exemplul Domnului Hristos în a face binele, atunci inimile ni se vor deschide, aşa cum s-au deschis şi faţă de El. Nu brusc, ci cu un tact ce izvorăşte din iubirea divină, noi putem vorbi despre El care este deosebit „de zece mii“, Unul a Cărui fiinţă „este plină de farmec“(Cântarea Cântărilor 5, 10. 16). Aceasta este lucrarea cea mai nobilă, la care noi putem să folosim talentul vorbirii. Ea ne-a fost dată, pentru ca să putem prezenta pe Domnul Hristos ca un Mântuitor care iartă păcatele. – Parabolele Domnului Hristos, 338, 339.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s