În ziua a șasea, pregătiți-vă pentru Sabat

Domnul a poruncit aşa. Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert, şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămînea!” Exodul 16:23.

În ziua a șasea, s-a constat că se strânsese o cantitate dublă de mană, și se adunaseră câte doi omeri de fiecare persoană. Când conducătorii au văzut ce făcuseră, s-au grăbit să aducă la cunoștința lui Moise  despre această aparentă încălcare a instrucțiunilor sale. Dar răspunsul său a fost: ʺDomnul a poruncit aşa. Mîine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert, şi păstraţi pînă a doua zi dimineaţa tot ce va rămînea!” Ei au făcut așa și au descoperit că a rămas neschimbată. Și Moise a zis: ʺMâncaţi -o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp.  Veţi strânge timp de şase zile; dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi.ʺ

Domnul nu este mai puțin minuțios acum în ce privește Sabatul Său decât atunci când a dat copiilor lui Israel instrucțiunile speciale de mai sus. El le-a cerut să coacă ce aveau de copt și să fiarbă ce aveau de fiert în ziua a șasea, pregătitoare pentru ziua Sabatului. Cei care neglijează să facă pregătirea  adecvată pentru sabat în ziua  a șasea, încalcă porunca a patra și sunt călcători ai legii lui Dumnezeu. În instrucțiunile date israeliților, Dumnezeu a interzis  coacerea și fierberea în Sabat. Această interdicție ar trebui privită de toți păzitorii Sabatului, ca o interdicție solemnă dată de Iehova. Domnul vrea să apere pe poporul Său de a se deda lăcomiei în ziua Sabatului pe care a pus-o deoparte pentru meditație sfântă și închinare…

Dumnezeu Și-a manifestat grija cea mare și dragostea pentru poporul Său trimițându-le pâine din ceruri. ʺAu mîncat cu toţii pâinea îngerilorʺ, adică pâinea pe care le-au asigurat-o îngerii… După ce li s-a asigurat mâncare din belșug, le-a fost rușine de necredința și cârtirile lor și au promis să aibă încredere în Domnul pentru viitor. – Signs of the Times, 15 aprilie 1880.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s