Standardele noastre în afaceri ne dezvăluie caracterul

 ʺPot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strâmbe în sac?ʺ Mica 6:11.

Un om cinstit după măsura lui Hristos, este cel care va manifesta o integritate neînduplecată. Greutăţi înşelătoare şi cântare false, cu care unii caută să-şi promoveze interesele în lume, sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Totuşi, mulţi care mărturisesc a păzi poruncile lui Dumnezeu au de-a face cu greutăţi şi cântare false. Când un om este într-adevăr în legătură cu Dumnezeu şi păzeşte Legea Sa, viaţa lui va descoperi acest fapt; pentru că toate acţiunile lui vor fi în armonie cu învăţăturile lui Hristos. El nu-şi va vinde cinstea pentru câştig. Principiile lui sunt clădite pe temelia cea sigură şi comportarea lui în problemele lumeşti este o transcriere a principiilor lui.

Integritatea fermă străluceşte ca aurul în mijlocul zgurii şi al gunoiului lumii. Înşelăciunea, falsitatea şi necredincioşia pot fi acoperite sub o aparenţă înşelătoare şi ascunse de vederea omului, dar nu de ochii lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu, care supraveghează dezvoltarea caracterului şi cântăresc valoarea morală, înregistrează în cărţile din cer aceste mici tranzacţii care descoperă caracterul. Dacă un muncitor, în ocupaţiile zilnice ale vieţii, este necredincios şi superficial în lucrarea lui, lumea nu va judeca incorect dacă evaluează standardul lui în religie după standardul lui în afaceri.

„Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari.“ Nu mărimea problemei o face să fie dreaptă sau nedreaptă. După cum tratează un om pe semenii lui, aşa va trata şi pe Dumnezeu. Celui care este necredincios cu bogăţiile nedrepte, niciodată nu i se vor încredinţa adevăratele bogăţii. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să uite că în toate tranzacţiile de afaceri ei sunt puşi la încercare, cântăriţi în cântarul sanctuarului. – Mărturii vol.4, pag. 310, 311.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s