Urmați exemplul lui Hristos, nu al lumii

ʺCăci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, cari au umblat după ea, au rătăcit dela credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuriʺ 1 Timotei  6:10.

Am văzut că poporul lui Dumnezeu este în mare primejdie; mulţi dintre ei sunt preocupaţi de cele pământeşti; interesele şi afecţiunile lor sunt concentrate spre cele ale lumii acesteia. Exemplul lor nu este cel bun. Lumea este înşelată de drumul urmat de mulţi dintre cei care mărturisesc marile şi nobilele adevăruri. Răspunderea noastră este în armonie cu lumina dată, cu harul şi darurile revărsate. Asupra lucrătorilor ale căror talente, mijloace, ocazii oferite şi capacităţi sunt cele mai mari, zace cea mai grea răspundere…

Fratele A. mi-a fost prezentat ca reprezentând o clasă de oameni care sunt într-o poziţie asemănătoare. Ei n-au fost niciodată indiferenţi faţă de cele mai mici avantaje lumeşti. Prin afaceri inteligente, tact şi investiţii pline de succes, adunând puţin câte puţin, ei au strâns avere. Făcând lucrul acesta, ei şi-au educat capacităţile într-un mod nepotrivit în raport cu dezvoltarea caracterului creştin. Viaţa lor nu Îl reprezintă în nici un fel pe Hristos; căci ei iubesc lumea şi câştigurile ei mai mult decât Îl iubesc pe Dumnezeu sau adevărul. „Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el“.

Toate capacităţile pe care le au oamenii Îi aparţin lui Dumnezeu. Conformarea şi ataşarea de cele lumeşti sunt în mod categoric interzise în Cuvântul Său. Când puterea transformatoare a harului lui Dumnezeu este simţită lucrând asupra inimii, aceasta va face ca un om, care până acum a fost lumesc, să meargă pe căile binefacerii. Cei care au în inimă hotărârea de a-şi strânge o comoară aici, în lumea aceasta, „cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă; şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri“…

Isus a deschis fiecăruia o cale prin care pot fi obţinute înţelepciunea, harul şi puterea. El este exemplul nostru în toate lucrurile şi nimic –ar trebui să abată mintea de la principalul obiectiv al vieţii, care este acela de a avea pe Hristos în suflet, topind şi supunând inima. Când acesta este cazul, fiecare membru al bisericii, fiecare mărturisitor al adevărului va fi asemenea lui Hristos în caracter, în cuvinte şi în fapte. Mărturii vol.5, pag. 277, 278.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s