Închinarea zilnică în familie aduce rezultate prețioase

ʺDacă veţi asculta aceste porunci, dacă le veţi păzi şi împlini, Domnul, Dumnezeul tău, va ţinea faţă de tine legămîntul şi îndurarea cu care S’a jurat părinţilor tăiʺ Deuteronom 7:12.

Din diverse motive, mulţi părinţi nu simt plăcere să se ocupe de instruirea religioasă a copiilor lor, lăsându-i pe aceştia să-şi procure doar în Şcoala de Sabat învăţătura a cărei împărtăşire este privilegiul şi datoria lor. Aceşti părinţi nu-şi îndeplinesc răspunderea ce le revine — aceea de a da copiilor lor o educaţie completă. Dumnezeu porunceşte poporului Său să-şi pună copiii sub îndrumarea Domnului…

Părinţi, învăţătura pe care o daţi copiilor voştri trebuie să fie simplă şi asiguraţi-vă că este în mod clar înţeleasă. Lecţiile pe care voi înşivă le învăţaţi din Cuvânt trebuie să le prezentaţi minţilor lor tinere atât de clar, încât ei să poată să le înţeleagă. Prin lecţii simple, extrase din Cuvântul lui Dumnezeu şi din propria lor experienţă, îi puteţi învăţa cum să-şi conformeze vieţile celui mai înalt standard. Chiar din copilărie şi tinereţe se poate învăţa a trăi atent, serios, spre un bogat seceriş al binelui.

În orice cămin creştin, Dumnezeu trebuie onorat prin jertfele de dimineaţă şi de seară ale rugăciunii şi laudei. Copiii trebuie învăţaţi să respecte şi să preţuiască acest timp al rugăciunii. Este datoria părinţilor creştini ca, dimineaţa şi seara, prin rugăciune sinceră şi credinţă perseverentă, să facă un cerc în jurul copiilor lor.

În biserica de acasă, copiii trebuie să înveţe să se roage şi să se încreadă în Dumnezeu. Învăţaţi-i să repete poruncile lui Dumnezeu. Referitor la acestea, israeliţii au fost astfel instruiţi: „Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula.” (Deuteronom 6, 7).

Veniţi în umilinţă, cu o inimă plină de blândeţe şi cu conştiinţa ispitelor şi pericolelor ce stau în faţa voastră şi a copiilor. Prin credinţă, apropiaţi-i de altar, cerând pentru ei ocrotirea Domnului. Învăţaţi-vă copiii să  se roage în cuvinte simple. Spuneţi-le că lui Dumnezeu Îi face plăcere auzindu-i cum apelează la El.

Va trece Domnul cerului pe lângă aceste cămine fără să-Şi lase binecuvântările acolo? Categoric, nu. Îngerii slujitori vor veghea asupra copiilor care sunt astfel consacraţi lui Dumnezeu. Ei aud jertfa laudei şi rugăciunea credinţei şi poartă cererile înaintea Celui care slujeşte în Sanctuar pentru copiii Săi, oferindu-Şi meritele în favoarea lor. – Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi  109, 110.

Devoționalele din 2012 sunt din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s