Privește la Isus și El îți va da biruința

ʺŞi Domnul a zis: «Cine este ispravnicul credincios şi înţelept, pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită?  Ferice de robul acela, pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!»ʺ Luca 12:42, 43.

Sper că nimeni nu va crede că va câştiga favoarea lui Dumnezeu prin mărturisirea păcatelor sau că există o virtute specială în a te mărturisi unei fiinţe omeneşti. Trebuie să existe în experienţa aceea credinţă, care lucrează prin iubirie şi curăță sufletul. Iubirea lui Hristos va supune înclinaţiile firii. Adevărul nu numai că poartă în el dovada originii sale divine, dar dovedeşte că, prin harul Duhului lui Dumnezeu, este eficient în curăţirea sufletului. Domnul doreşte să venim la El zilnic,cu toate necazurile noastre şi cu mărturisirea păcatelor noastre, şi El ne poate da odihnă în purtarea jugului Său şi a poverii Sale. Duhul Său cel Sfânt, cu influenţa Lui plină de har, va umple sufletul şi fiecare gând va fi adus în supunere şi ascultare de Hristos.

Acum mi-e teamă că, dintr-o greşeală din partea voastră, binecuvântarea lui Dumnezeu care a venit asupra voastră … se va transforma într-un blestem; că veţi îmbrăţişa unele idei false şi veţi ajunge astfel, în câteva luni, într-o stare mai rea decât înainte de această lucrare de reînviorare. Dacă nu vă păziţi sufletele, veţi apărea în cea mai rea lumină posibilă în faţa celor necredincioşi. Dumnezeu nu va fi glorificat cu acest mod de slujire. Fiţi atenţi, nu duceţi lucrurile la extrem şi nu aduceţi un reproş de durată asupra cauzei prețioase a lui Dumnezeu. Eşecurile pe care le suferă mulţi se datorează faptului că,după ce au fost binecuvântaţi de Dumnezeu, ei n-au căutat ca, în umilinţa lui Hristos, să fie o binecuvântare pentru alţii. Pentru că acum cuvintele vieţii veşnice au fost semănate în inimile voastre, vă implor să umblaţi smeriţi cu Dumnezeu, să faceţi faptele Domnului Hristos şi să aduceţi mult mai multă roadă spre neprihănire. Sper şi mă rog să acţionaţi asemenea fiilor şi fiicelor Celui Prea Înalt şi să nu deveniţi extremişti sau să faceţi ceva care să întristeze Duhul lui Dumnezeu.

Nu priviţi la oameni şi nici nu vă puneţi nădejdea în ei, considerând că sunt infailibili, ci priviţi mereu numai la Isus. Nu spuneţi nimic care va arunca un reproş asupra credinţei noastre. Mărturisiţi-vă păcatele ascunse numai lui Dumnezeu. Lăsaţi ca inimile voastre rătăcitoare să se întoarcă la El, care ştie exact şi în mod desăvârşit cum să trateze cazul vostru. Dacă v-aţi purtat cum nu se cuvine cu semenul vostru, recunoaşteţi-vă…păcatul şi faceţi roade vrednice de lucrul acesta, restituind ceea ce trebuie. Apoi cereţi binecuvântarea. Veniţi la Dumnezeu aşa cum sunteţi şi lăsaţi ca El să vă vindece rănile. Aduceţi cazul vostru înaintea tronului harului; lăsaţi ca lucrarea aceasta să fie o lucrare completă, deplină. Fiţi sinceri în relaţiile voastre cu Dumnezeu şi cu voi înşivă. Dacă veniţi la El cu o inimă smerită, El vă va da biruinţă. –Mărturii vol.5, pag.648, 649.

Devoționalele din 2012 sunt din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s