Religia în cămin

Coverʺ Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate dela eaʺProverbe 22:6.

Influențele educative ale vieții din cămin sunt o putere hotărâtoare pentru bine sau pentru rău. Aceste influențe sunt în multe privințe tăcute și treptate, dar dacă sunt exercitate de partea a ceea ce este drept, au o mare valoare. Hristos a venit în această lume pentru a fi modelul nostru, pentru a ne arăta prin învățătură și exemplu caracterele pe care trebuie să le aibă toți cei ce compun familia lui Dumnezeu. În acest scop El S-a umilit, pășind de la cea mai înaltă poziție la poziția cea mai de jos.

În sfatul ceresc s-a decis că mama Mântuitorului ar trebui să fie o fecioară curată, evlavioasă, deși săracă în ce privește bogățiile pământești. Satul disprețuit al Nazaretului a fost ales drept cămin al Său. Iosif, tatăl Său pe acest pământ, era tâmplar și Cel ce a dat învățătura că fiecare tânăr din Israel ar trebui să învețe o meserie, a învățat El însuși meseria de tâmplar. Nimănui nu trebuie să-i fie rușine de o sărăcie cinstită. Timp de treizeci de ani Hristos a fost supus părinților Săi și, prin munca mâinilor Sale, El a ajutat la întreținerea familiei. Astfel, El a învățat că munca nu este o degradare, ci o onoare și că este datoria fiecărui om să se angajeze într-o muncă utilă și cinstită…

Este o lucrare solemnă și serioasă aceea de a purta de grijă celor pentru care a murit Hristos, de a învăța copiii să nu-și irosească afecțiunile pentru lucrurile acestei lumi, să nu risipească timp și muncă pe lucruri ce valorează mai puțin decât nimic. În scopul de a educa bine pe copiii lor, mamele trebuie să învețe în școala lui Hristos. Mama creștină va petrece mult timp în rugăciune, pentru că în cămin copiii trebuie învățați să fie credincioși guvernării lui Dumnezeu. Ei trebuie educați cu răbdare și îngăduință. Mustrarea și certarea pătimașă nu vor  produce niciodată reforme. Tații și mamele comit un păcat dureros atunci când educă pe copii să-și dea frâu liber furiei, dând ei înșiși frâu liber (furiei)și educându-i după metode greșite. Copiii trebuie disciplinați într-un mod care îi va face în stare să-și ocupe locul în familia din ceruri…

Simpatia unei inimi adevărate de mamă  iese la iveală față de toți cei cu care vine în contact. Cu un efort determinat ea caută să întoarcă suflete rătăcite la Hristos. În puterea Sa ea are posibilitatea să facă mult. Și cei care nu au copii au responsabilități. În cele mai multe cazuri ei pot primi în casele lor copii orfani și fără adăpost. Pe aceștia îi pot educa pentru numele lui Hristos, să practice acele virtuți atât de necesare în lumea noastră. – Manuscris 34, 21 martie 1899, ʺViața în căminʺ

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s