Ajutorul pentru conflict este promis

CoverAcum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele! Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.” Isaia 43:1.

Orice obstacol pentru răscumpărarea poporului lui Dumnezeu trebuie să fie eliminat prin deschiderea Cuvântului lui Dumnezeu și prin prezentarea unui clar ”Așa zice Domnul.” Adevărata lumină trebuie să strălucească, pentru că întunericul acopere pământul și negură mare popoarele. Adevărul viului Dumnezeu trebuie să apară în contrast cu rătăcirea. Proclamați vestea cea bună: Avem un Mântuitor care Și-a dat viața pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

În înaintarea lucrării lui Dumnezeu vor apărea obstacole, dar nu vă temeți. Alături de atotputernicia Împăratului Împăraților, Dumnezeul nostru care-Și păstrează legământul, adaugă bunătatea și grija unui păstor atent. Nimic nu poate sta în calea Sa. Puterea Sa absolută este garanția împlinirii făgăduințelor Sale pentru poporul Său. El poate îndepărta toate obstacolele din calea înaintării lucrării Sale…

Biserica lui Hristos este instrumentul lui Dumnezeu pentru proclamarea adevărului, împuternicită de El să facă o lucrarea specială și dacă este loială lui Dumnezeu, ascultătoare de toate poruncile Lui, în ea va locui măreția puterii divine. Dacă va onora pe Domnul Dumnezeul lui Israel, nici o putere nu va putea sta împotriva ei. Dacă va fi credincioasă legământului ei, forțele vrăjmașului nu vor fi în stare să reziste mai mult decât poate pleava să se opună vârtejului de vânt.

Înaintea bisericii se află zorii unei zile glorioase, plină de lumină, dacă ea va îmbrăca haina neprihănirii lui Hristos, retrăgându-se din orice alianță cu lumea. Membrii bisericii au nevoie să-și mărturisească abaterile și să se strângă împreună. Frați și surori, nu permiteți ca nimic să intervină și să vă separe unii de alții și de Dumnezeu. Nu vorbiți despre diferențe de opinie, ci uniți-vă în dragostea adevărului așa cum este el în Isus. Veniți înaintea lui Dumnezeu și bizuiți-vă pe sângele vărsat de Mântuitorul ca motiv pentru care ar trebui să primiți ajutor în lupta împotriva răului. Vă asigur că nu vă veți ruga în zadar. Pe măsură ce vă apropiați de Dumnezeu, cu căință sinceră și cu deplina siguranță a credinței, dușmanul care caută să vă distrugă va fi învins.

Întoarceți-vă către Domnul, voi prizonieri ai speranței. Căutați putere de la Dumnezeu, viul Dumnezeu. Dați pe față o credință umilă, neclintită în puterea și dorința Sa de a salva. De la Hristos curge  râul viu al mântuirii. El este izvorul vieții și sursa  întregii puteri. Scrisoarea 199, 8 septembrie 1903, ”Către frații mei aflați în funcții de răspundere în lucrarea lui Dumnezeu”

Devoționalul face parte din cartea Priviți în sus de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s