Părtășie cu Hristos

Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru” 1 Corinteni 1:9.

Adevăratul creștin păstrează ferestrele sufletului deschise spre cer. El trăiește în părtășie cu Hristos. Voința sa este în conformitate cu voința lui Hristos. Cea mai înaltă dorință a sa este sa devină tot din mai asemenea lui Hristos, ca să poată spune și el împreună cu Pavel: ”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine…” (Galateni 2:20).

Noi trebuie să ne străduim din  răsputeri, neobosit și cu seriozitate să atingem idealul lui Dumnezeu pentru noi. Nu trebuie să privim aceasta ca pe o pedeapsă, ci ca pe singurul mijloc de a obține adevărata fericire. Singura cale de a dobândi pacea și bucuria este de avea o legătură vie cu Cel care Și-a dat viața pentru noi, care a murit pentru ca noi să trăim, și care trăiește ca să-Și unească puterea Sa cu eforturile celor care se străduiesc să biruiască.

Sfințenia este un acord permanent cu Dumnezeu. N-ar trebui să ne străduim să fim ceea ce Hristos dorește atât de mult să fim – creștini în fapte și adevăr – ca lumea să vadă in viața noastră o descoperire a puterii salvatoare a adevărului? Lumea aceasta este școala de pregătire. În timp ce suntem aici ne vom confrunta cu încercări și dificultăți. Vrășmașul lui Dumnezeu va căuta continuu să ne îndepărteze de legământul făcut. Dar cât timp ne vom lipi de Cel care S-a dat pe Sine pentru noi suntem în siguranță.

Întreaga lume a fost adunată în îmbrățișarea lui Hristos. El a murit pe cruce ca să distrugă pe cel ce are puterea morții și să îndepărteze păcatul fiecărui suflet credincios. El ne cheamă să ne oferim pe altar ca o jertfa vie. Trebuie să consacrăm lui Dumnezeu fără rezerve, tot ceea ce avem și suntem.

În această școală mai mică de pe pământ trebuie să învățăm lecțiile care ne vor pregăti pentru a intra în școala mai înaltă a cerului, unde educația noastră va continua sub îndrumarea personală a lui Hristos. Atunci ne va descoperi semnificația Cuvântului Său. Nu ar trebui deci, ca în timpul scurt de probă care ne-a rămas, să ne purtam ca bărbați și femei care caută viața și bucuria veșnică în împărăția lui Dumnezeu? Nu ne putem permite să pierdem privilegiul de a-l vedea pe Hristos față în față și să auzim de pe buzele Lui istoria mântuirii.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s