Îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos

Ferice, zice el, de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate, şi ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul” Romani 4:7, 8.

Fie ca inimile noastre să fie întoarse spre Răscumpărătorul nostru cu  deplină încredere, atunci când ne gândim la ceea ce a făcut El pentru noi, pe când noi eram încă păcătoși. Prin credință noi ne putem odihni în dragostea Sa. ”Pe cel ce vine la Mine” spune El, ”nu îl voi izgoni afară” (Ioan 6:37).

Ar fi un lucru teribil să stăm înaintea lui Dumnezeu îmbrăcați în haine murdare, cu ochiul Său atent citind orice secret al vieților noastre. Dar prin eficacitatea jertfei lui Hristos noi putem sta înaintea lui Dumnezeu curați și fără pată, cu păcatele ispășite și iertate. ”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”. (1 Ioan 1:9). Păcătosul răscumpărat, îmbrăcat în hainele neprihănirii lui Hristos, poate sta acum în prezența unui Dumnezeu care urăște păcatul, fiind făcut desăvârșit prin meritele Mântuitorului.

Numai prin credința în numele lui Hristos păcătosul poate fi salvat… Credința în Hristos nu e lucrarea naturii, ci lucrarea lui Dumnezeu în mintea omului, lucrată cu grijă chiar în suflet prin Duhul Sfânt, care Îl face cunoscut pe Hristos, așa cum Hristos L-a descoperit pe Tatăl. Credința este realitatea lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se văd. Cu puterea Sa sfințitoare, care îndreptățește, este mai presus de ceea ce oamenii numesc știință. Este știința realităților veșnice. Știința omenească este adesea înșelătoare și ne duce în eroare, dar această știință cerească nu înșală niciodată. Este atât de simplă că și un copil o poate înțelege, și totuși cei mai învățați oameni n-o pot explica. Este inexplicabilă și nemărginită, mai presus de orice înțelegere omenească.

Ce dragoste de nedescris a manifestat Mântuitorul față de fiii oamenilor! Nu doar că îndepărtează de la ei pata păcatului, dar El curăță și rafinează sufletul, îmbrăcându-l în haina neprihănirii Sale, care este fără pată, țesută în războiul de țesut al cerului. El nu doar ridică blestemul de la păcătos, ci îl și aduce în unitate cu Sine, reflectând asupra lui razele strălucitoare ale neprihănirii Sale. El este salutat de universul ceresc, acceptat în iubitul Fiu al lui Dumnezeu. Ce glorie poate aduce omul căzut înapoi lui Dumnezeu, prin pocăință și credință!

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s