Sub jugul lui Hristos

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”Matei 11:28, 29.

Mântuitorul nostru a cumpărat oamenii prin umilința cea mai severă… El ne arată singura cale care va duce spre poarta cea strâmtă, ce se deschide spre calea cea îngustă, la capătul căreia se află pășuni plăcute. El a trasat  fiecare pas pe cale; și pentru ca nimeni să nu poată greși, El ne spune exact ce să facem: ”Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară”(Matei 11: 29,30). Aceasta e singura cale prin care păcătoșii pot fi salvați. Știind că nimeni nu poate ține această poruncă prin propria sa putere, Hristos ne spune să nu ne îngrijorăm și nici să nu ne temem, ci să ne amintim ce poate face El dacă noi venim la El, încrezându-ne în puterea Sa. El spune, dacă iei jugul împreună cu Mine, Răscumpărătorul tău, Eu voi fi puterea ta, priceperea ta.

Doar cei care poartă jugul lui Hristos, pot înțelege binecuvântările ce sunt legate de invitația lui Hristos și se pot bucura de ele. Acceptând această invitație, vă retrageți simpatia, sentimentele din lume, și le investiți acolo unde vă puteți bucura de binecuvântările părtășiei și comuniunii cu Dumnezeu. Venind la Hristos, voi vă legați interesele voastre de ale Lui.

Domnul a hotărât ca fiecare suflet care ascultă de  cuvântul Său, să aibă  bucuria pacea, și continua Sa putere suținătoare. Astfel de bărbați și femei sunt mereu aduși aproape de El, nu numai atunci când îngenunchiază în rugăciune înaintea Lui, ci și când se ocupă de îndatoririle vieții. El a pregătit pentru ei un loc trainic împreună cu El,  un loc unde viața este curățată de orice grosolănie și de orice lipsă de atracție. Prin această comuniune neîntreruptă cu El, ei sunt făcuți împreună lucrători cu El în lucrarea vieții lor…

El ne invită: Veniți la Mine. Luați jugul Meu asupra voastră. Nu vă cer să faceți nimic din ceea ce Eu nu am facut înainte. Tot ce vă cer  să faceți este să urmați exemplul Meu. Mergeți pe cărarea trasată de Mine. Puneți picioarele voastre pe urmele pașilor Mei.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s