Părtași firii dumnezeiești

Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte”  2 Peter 1:4.

”Părtași firii dumnezeiești”.  Este posibil așa ceva? Prin noi înșine nu putem face nimic bun. Cum am putea deci, să fim părtași firii dumnezeiești? Venind la Hristos așa cum suntem, nevoiași, neajutorați, dependenți. El a murit ca să facă posibil pentru noi să fim părtași naturii divine. El a luat natura umană asupra Lui ca să poată ajunge la oameni. Cu lanțul de aur al iubirii Sale fără seamăn El ne-a legat de tronul lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem puterea de a birui așa cum a biruit și El.

Tuturor El le oferă invitația: ”Veniti la Mine… Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre…” (Mat 11:28-30).

Noi avem o parte de făcut  în această lucrare. Nimeni să nu creadă că bărbații și femeile vor fi luați la cer fără să se angajeze în luptă aici, jos. Noi avem o luptă de luptat, o biruință de câștigat. Dumnezeu ne spune ”duceţi până la capăt mântuirea voastră.”  Cum? ”Cu frică şi cutremur. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” (Filipeni  2:12, 13). Dumnezeu lucrează și omul lucrează … Doar astfel putem fi părtași firii dumnezeiești.

Aici este logica adevăratei religii. Noi trebuie să fim “împreună lucrători cu Dumnezeu”, lucrând în armonie cu El. “Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 3:9). Această imagine reprezintă caracterul uman, care trebuie să fie lucrat pas cu pas. În fiecare zi Dumnezeu lucrează la clădirea Sa  desăvârșindu-i structura, pentru ca să poată deveni un templu sfânt pentru Sine. Omul trebuie să coopereze cu Dumnezeu, luptându-se în puterea Sa să devină ceea ce Dumnezeu plănuise să fie, să-și zidească viața cu fapte curate, nobile….

Dumnezeu ne cere să trăim doar câte o zi. Nu trebuie să ai grijă de o săptămână sau o lună înainte. Astăzi fă tot ce poți mai bine. Astăzi vorbește și acționează într-un mod în care Îl vei onora pe Dumnezeu. Făgăduința este: ”Şi puterea ta să ţină cât zilele tale!” (Deuteronom 33:25).

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s