Să nu vă poticniți

Ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos,  plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu” Filipeni 1:10, 11.

Domnul nu prezintă în fața creaturilor Sale limitate  lucruri imposibile… Puterea unei vieți mai înalte, mai curate, mai nobile este marea noastră nevoie. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie umplut cu bucurie sfântă, așa încât nimbul ei să strălucească  de la ei, luminând calea altora. Ce putere, ce pace, ce bucurie poate avea sufletul care este unit cu Hristos! Splendoarea divină este descoperită celor ce sunt în strânsă legătură cu Cel ce este sursa puterii.

Noi cunoaștem puțin despre pacea, bucuria și fericirea cerului. Avem nevoie de mai multă eficiență. Avem nevoie să primim de la Hristos apa vieții, care să poată fi în noi un izvor de apă, răcorindu-i pe toți cei ce intră în sfera noastră de influență…

La botez, noi am promis în mod solemn că vom rupe orice legătură cu Satana și agenții  săi, și că ne vom  dedica minte și suflet pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu. Tot cerul lucrează pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt S-au angajat să coopereze cu instrumentele omenești sfințite. Dacă noi suntem credincioși legământului făcut, pentru noi este deschisă o ușă de comunicare cu cerul – o ușă pe care nici o mână omenească, nici un agent satanic  nu o pot închide…

Desăvârșirea morală și spirituală, este promisă, prin puterea și harul lui Hristos, tuturor celor care cred. La fiecare pas, noi trebuie să cerem ajutorul lui Hristos. El este modelul pe care trebuie să-l urmăm în formarea caracterului. El cere de la noi fapte nu vorbe, spunând: ”Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:16)….

Hristos este sursa de lumină, izvorul vietii… Este scopul Său ca ființele omenești, curățite și sfințite să fie mâna Lui de ajutor. El ne conduce la tronul lui Dumnezeu și ne dă o rugăciune pe care să I-o oferim. Când trăim această rugăciune suntem aduși în legatură strânsă cu Hristos; la fiecare pas noi atingem puterea Sa vie. Pentru noi, El pune la lucru toate forțele atotputernice ale cerului.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s