Reflectând iubirea lui Dumnezeu

Te laudă, popoarele, Dumnezeule, toate popoarele Te laudă” Psalmi 67:3.

Ca și creștini, noi ar trebui să lăudăm pe Dumnezeu mai mult decât o facem. Ar trebui să aducem mai mult din strălucirea iubirii Sale în viețile noastre. Pe când privim prin credință la Isus, bucuria și pacea Sa se oglindesc pe fețele noastre. Cu câtă seriozitate ar trebui să căutăm să ne punem în legătură cu Dumnezeu pentru ca fețele noastre să oglindească lumina soarelui iubirii Sale! Când sufletele noastre sunt însuflețite de Duhul Sfânt noi vom exercita o influență înălțătoare asupra celor care nu cunosc bucuria prezenței lui Dumnezeu.

Domnului nu-I face plăcere ca poporul Său să fie o ceată de bocitori. El dorește ca ei să se pocăiască de păcate pentru ca să se poată bucura de libertatea fiilor lui Dumnezeu. Atunci ei vor fi umpluți cu laudele lui Dumnezeu și vor fi o binecuvântare pentru alții.

Domnul Isus a fost uns de asemenea, ca “să dea celor întristaţi din Sion, să le dea o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi terebinţi ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui” (Isaia 61:3).

“Ca El”, Isus Hristos, “să poată fi slăvit.” O, acesta ar putea fi scopul vieților noastre! Atunci ar trebui să fim cu băgare de seamă chiar la expresia chipului nostru, la cuvintele noastre și chiar la tonul vocii, atunci când vorbim.

Cântarea de laudă este atmosfera cerului; și când cerul vine în contact cu pământul, este muzică și cânt – “mulţumiri şi cântări de laudă.” (Isaia 51:3)… Să se cânte în cămin, cântări care sunt plăcute și curate, și vor fi mai puține cuvinte de critică și mai multe de voioșie, speranță și bucurie.

În timp ce Răscumpărătorul nostru ne conduce la pragul Celui Veșnic, inundați de slava lui Dumnezeu, putem înțelege motivele de laudă și recunoștință ale corului ceresc din jurul tronului; și pe când ecoul cântecului îngerilor capătă viață în căminurile noastre de pe pământ, inimile noastre vor fi atrase mai aproape de cântăreții cerești. Comuniunea cu cerul începe pe pământ. Aici învățăm sunetele de bază.
Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s