Lasă-te în grija lui Dumnezeu

Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău” 2 Tesaloniceni 3:3.

Cât de mulți sunt cei care trec prin viață sub un nor de condamnare! Ei nu cred cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu au nici o credință că El va face așa cum a spus. Mulți dintre cei care tânjesc să vadă pe alții odihnindu-se in dragostea plină de iertare a lui Hristos, nu găsesc ei înșiși această odihnă. Cum ar putea ei conduce pe alții să dea pe  față credința simplă, de copil, în Tatăl ceresc, câtă vreme măsoară  dragostea Lui prin simțămintele lor?

Să ne încredem în Cuvântul lui Dumnezeu fără rezerve, amintindu-ne că suntem fiii și fiicele Sale. Să ne educăm pe noi înșine să credem Cuvântul Său. Noi  rănim inima lui Hristos îndoindu-ne, când El ne-a dat o asemenea dovadă a dragostei Sale.  El Și-a dat viața ca să ne mântuiască. ”Veniți la Mine…. Și vă voi da odihnă…” crezi că El va face așa cum a spus? Atunci, după ce ai împlinit condițiile, nu mai purta povara păcatelor tale. Las-o asupra Mântuitorului. Lasă-te în grija Lui. Nu ți-a promis El odihnă? Dar, multora este obligat să le spună cu tristețe: ”Și nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața” (Ioan 5:40).

Privește la Hristos. Rămâi în dragostea și îndurarea Lui. Aceasta îți va umple sufletul cu dezgust față de  tot ceea ce este păcătos și te va inspira cu o dorință intensă pentru neprihănirea lui Hristos. Cu cât vom vedea mai clar pe Mântuitorul, cu atât mai clar vom discerne defectele noastre de caracter. Mărturisește păcatele lui Hristos și cu o adevărată pocăință a sufletului cooperează cu El punând deoparte aceste păcate. Crede că ele sunt iertate. Făgăduința este: ”Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Cu siguranță Cuvântul lui Dumnezeu nu va da greș. Credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Datoria ta să crezi că Dumnezeu Își va împlini Cuvântul și te va ierta este la fel de mare ca aceea de a-ți mărturisi păcatele…

Uită-te statornic la Isus. Privește-L, plin de  har și de adevăr. El va face ca bunătatea Sa să treacă pe dinaintea ta în timp ce te va ascunde în crăpătura stâncii. Vei fi făcut în stare să suporți  să vezi pe Cel ce este nevăzut și privind vei fi transformat.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s