Separați de lucrurile pământești

Și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai de grabă osândiți-le” Efeseni 5:11.

 

Mulți pretinși creștini sunt bine reprezentați prin via care se târăște pe pământ și-și încolăcește cârceii în jurul rădăcinilor și gunoaielor care stau în calea sa. Către toți aceștia vine solia: ”Ieșiți din mijlocul lor, şi despărțiți-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeți de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veți fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic” (2 Corinteni 6:17, 18).

Există condiții de îndeplinit pentru a fi binecuvântați și onorați de Dumnezeu. Trebuie să ne separăm de lume și să refuzăm să atingem acele lucruri care vor separa iubirea noastră de Dumnezeu. Dumnezeu are primul și cel mai mare drept asupra poporului Său. Fixează-ți sentimentele asupra Lui și asupra lucrurilor cerești. Cârceii tăi trebuie separați de tot ceea ce este pământesc. Ești sfătuit să nu te atingi de ceea ce este necurat, pentru că atingându-l, tu însuți devii necurat. Este imposibil să te unești cu cei care sunt corupți și să rămâi curat. ”Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunerecul? Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?” ( versete 14, 15). Dumnezeu și Hristos și oștile cerești vor ca omul să știe că dacă se unește cu ceea ce este corupt, va deveni corupt…

Toate acțiunile noastre sunt afectate de experiența noastră religioasă. Dacă experiența noastră este întemeiată în Dumnezeu, dacă noi gustăm zilnic din puterea lumii ce va veni și avem părtășia Duhului, dacă în fiecare zi ne prindem mai ferm de o viață mai înaltă, principiile care sunt sfinte și înălțătoare vor fi încrustate în noi și va fi pentru noi la fel de natural să căutăm puritatea și sfințirea și separarea de lume cum este pentru îngerii slavei să împlinească misiunea de iubire ce le este repartizată.

Consacrarea noastră față de Dumnezeu trebuie să fie un principiu viu, întrețesut în viață și conducând la tăgăduire și sacrificiu de sine. Ea trebuie să fie la baza gândurilor noastre și izvorul oricărei acțiuni. Aceasta ne va ridica deasupra lumii și ne va separa de influenta ei poluantă.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s