Bucurie în slujire

Dar între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare va vrea să fie cel dintîi între voi, să fie robul tuturor” Marcu 10:43, 44.

 Adevărata fericire se găsește numai într-o viață de slujire. Cel care trăiește o viață inutilă, egoistă se simte mizerabil. El este nemulțumit de sine însuși și de cei din jur. Domnul disciplinează pe lucrătorii Săi ca ei să fie pregătiți să ocupe locurile pe care El le-a hotărât. Astfel, El dorește să-i facă potriviți pentru o slujire mai plăcută…

Sunt mulți care nu sunt mulțumiți să slujească lui Dumnezeu cu bucurie în locul pe care l-a desemnat pentru ei, sau să facă fără să se plângă lucrarea pe care El a pus-o în mâinile lor. Este drept să fim nemulțumiți de modul în care ne îndeplinim datoria, dar nu trebuie să fim nemulțumiți de ceea ce avem de făcut, pentru că am face  mai degrabă altceva. În providența Sa, Dumnezeu pune în fața ființelor omenești servicii care vor fi ca un medicament pentru mințile lor bolnave. Astfel, El caută să-i conducă să pună deoparte preferințele lor egoiste, care dacă ar fi nutrite, i-ar descalifica pentru lucrarea pe care El o are pentru ei.

Sunt unii care doresc să fie o putere conducătoare și care au nevoie de sfințirea supunerii. Dumnezeu aduce o schimbare în viața lor. Poate că El pune în fața lor sarcini pe care ei nu le-ar alege. Dacă ei sunt dornici să fie conduși de El, El le va da har și putere să îndeplinească aceste sarcini într-un spirit de supunere și gata de a ajuta. Astfel ei sunt calificați să ocupe locuri în care abilitățile lor disciplinate îi vor face de mare ajutor.

Pe unii, Dumnezeu îi educă aducând asupra lor dezamăgire și aparent eșec. Este scopul Său ca ei să învețe să stăpânească dificultățile. El îi inspiră cu o determinare de a transforma fiecare eșec aparent în succes.

Adesea oamenii se roagă și plâng din cauza nedumeririlor și obstacolelor cu care se confruntă. Dar dacă ei ar ține încrederea lor de la început statornică până la sfârșit, El le-ar face drumul clar. Succesul va veni atunci când ei se luptă împotriva unor dificultăți aparent de netrecut și, împreună cu succesul va veni cea mai mare bucurie.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s