Trăind pentru alții

Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viața ca răscumpărare pentru mulți“ Matei 20:28.

Noi nu trebuie să trăim pentru noi înșine. Hristos a venit în această lume ca să trăiască pentru alții – nu ca să I se slujească, ci El să slujească. Dacă te străduiești să trăiești așa cum a trăit El, spui lumii: ”Iată Omul de pe Calvar”. Prin învățătură și exemplu conduci pe alții pe calea neprihănirii.

Păcatul care este îngăduit în cea mai mare măsură și care ne desparte de Dumnezeu și produce atât de multe tulburări spirituale contagioase, este egoismul. Nu poate exista nici o întoarcere la Domnul decât prin lepădare de sine. Prin noi înșine nu putem face  nimic, dar prin Dumnezeu care ne întărește putem trăi pentru a face bine altora, evitând astfel păcatul egoismului. Nu trebuie să mergem în țări păgâne pentru a dovedi dorința noastră de a dedica totul lui Dumnezeu  într-o viață folositoare, neegoistă. Ar trebui să facem lucrul acesta în cercul familiei, în biserică, printre cei cu care ne asociem și cu care facem afaceri. Chiar  pe drumurile obișnuite ale vieții, acolo eul trebuie tăgăduit și ținut în frâu.

Pavel a putut spune: ”Mor în fiecare zi”(1 Corinteni 15:31). Moartea zilnică a eului în micile tranzacții ale vieții este cel care ne face biruitori. Ar trebui să uităm eul în dorința de a face bine altora. La mulți este o categorică lipsă de iubire pentru alții. În loc de a-și face cu credincioșie datoria, ei caută mai degrabă propria lor plăcere.

Dumnezeu impune în mod hotărât tuturor urmașilor Săi datoria de a binecuvânta pe alții cu influența și mijloacele lor… Făcând astfel pentru alții, va fi experimentată o dulce satisfacție, o pace interioară care va fi o răsplată suficientă. Când vor fi stimulați de o dorință înaltă și nobilă de a face bine altora, ei vor găsi adevărata fericire într-o împlinire credincioasă a multelor îndatoriri ale vieții. Aceasta va aduce mai mult decât o răsplată pământească. Pentru că fiecare îndeplinire  credincioasă, neegoistă a datoriei este observată de îngeri și strălucește în înregistrarea faptelor vieții. În ceruri, nimeni nu se va gândi la sine, nici nu va căuta propria plăcere; ci toți vor căuta fericirea ființelor cerești din jurul lor, dintr-o iubire pură, autentică. Dacă dorim să ne bucurăm societatea cerească pe noul pământ, trebuie să fim conduși aici de principiile cerești.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s