Ajutor pentru cei rătăciți

Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, cari sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Şi ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit şi tu” Galateni 6:1.

Dumnezeu este iubire, Dumnezeu este viață. Este prerogativa lui Dumnezeu aceea de a răscumpăra, a reconstrui și a restaura. Înainte de întemeierea lumii Fiul lui Dumnezeu a fost dăruit să moară, iar răscumpărarea este taina ”care a fost ținută ascunsă timp de veacuri” (Romani 16:25). Cu toate acestea păcatul este inexplicabil și nu poate fi găsit nici un motiv pentru existența lui. Nici un suflet nu cunoaște ce este Dumnezeu până ce nu se vede pe sine ca fiind păcătos în lumina crucii de pe Golgota. Dar când, în marea sa nevoie, strigă după un Mântuitor care să-i ierte păcatele Dumnezeu i se descoperă ca milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și adevăr. Lucrarea lui Hristos este aceea de a răscumpăra, a restaura, a căuta și a mântui ceea ce era pierdut. Dacă suntem uniți cu Hristos, suntem părtași ai naturii divine și trebuie să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi trebuie să vindecăm pe cei cu sufletul zdrobit și rănit ; și dacă un frate sau o soră a greșit, nu trebuie să ne alăturăm vrăjmașului distrugând și ruinând, ci să lucrăm împreună cu Hristos pentru a restabili o astfel de persoană cu duhul blândeții.

Temelia speranței noastre în Hristos este faptul că recunoaștem că noi înșine suntem păcătoși care au nevoie de reînnoire și răscumpărare. Pentru că suntem păcătoși, de aceea avem curajul să-L revendicăm ca Mântuitorul nostru. Să luăm deci seama când avem de a face cu cel rătăcit într-un mod care spune altora că noi nu avem nevoie de răscumpărare. Să nu denunțăm, să nu condamnăm și să nu distrugem de parcă noi suntem fără greșeală. Lucrarea lui Hristos este aceea de a repara, a vindeca și a reface. Dumnezeu este dragoste… El… nu dă Satanei nici  o ocazie să triumfe făcând să apară ce e mai rău sau expunând slăbiciunile noastre față de vrășmașii noștri.

Hristos a venit să aducă mântuirea la îndemâna tuturor… Cei mai rătăciți, cei mai păcătoși, n-au fost trecuți cu vederea. El a lucrat mai ales pentru cei care aveau cea mai mare nevoie de mântuirea pe care a venit s-o aducă. Cu cât era mai mare nevoia lor de reformă, cu atât mai profund era interesul Său, cu atât mai mare simpatia și cu atât mai serioase strădaniile Sale. Inima Sa plină de dragoste era profund mișcată de cei a căror condiție era cea mai fără speranță și de cei care aveau cea mai mare nevoie de harul Său transformator.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s