Purtători de lumină pe calea spre ceruri

Ca să fiți fără prihană şi curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume” Filipeni 2:15.

În toate veacurile ”Duhul lui Hristos care era în ei” a făcut pe adevărații copii ai lui Dumnezeu lumina oamenilor din generația lor. Iosif a fost un purtător de lumină în Egipt. În puritatea, bunăvoința și dragostea sa de fiu, el a reprezentat pe Hristos în mijlocul unui neam idolatru. Pe când israeliții erau pe drumul din Egipt către țara promisă cei credincioși dintre ei au fost o lumină pentru națiunile din jur. Prin ei Dumnezeu a fost descoperit lumii. De la Daniel și tovarășii săi în Babilon, și de la Mardoheu  în Persia, raze strălucitoare de lumină au strălucit în mijlocul întunericului de la curțile împărătești.

Tot astfel ucenicii lui Hristos sunt așezați ca purtători de lumină pe calea spre ceruri; prin ei mila și bunătatea Tatălui sunt manifestate într-o lume învăluită în întunericul înțelegerii greșite a lui Dumnezeu. Văzând faptele lor bune, alții sunt conduși să slăvească pe Tatăl, care este sus, pentru că se descoperă astfel că există pe tronul universului un Dumnezeu al cărui caracter este vrednic de laudă și vrednic de a fi imitat. Iubirea divină strălucind în inimă, armonia asemănării cu Hristos manifestată în viață, sunt licăriri ale cerului acordate oamenilor din lume… Lumea urmărește să  vadă  ce roade aduc pretinșii creștini. Ea are dreptul să caute lepădare de sine și sacrificiu de sine la cei ce pretind a crede adevărul de frunte.

Dumnezeu a rânduit ca lucrarea Sa să fie prezentată lumii în linii distincte, sfinte. El dorește ca poporul Său să arate prin viețile lor avantajul creștinismului asupra lumescului. Prin harul Său au fost luate toate măsurile pentru ca noi în toate tranzacțiile noastre de afaceri să demonstrăm superioritatea principiilor cerului față de principiile lumii. În toate lucrurile trebuie să manifestăm curăție de caracter, să arătăm că adevărul  primit și ascultat face pe primitori, fii și fiice ale lui Dumnezeu, copii ai Împăratului ceresc și că astfel de oameni sunt cinstiți în tranzacții, credincioși, sinceri și integri  atât în  lucrurile mărunte cât și în lucrurile mari ale vieții.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s