Revărsarea Duhului

CoverCi voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, şi până la marginile pământului” Fapte 1:8.

Biserica creștină și-a început existența prin rugăciune pentru Duhul Sfânt. Era încă în faza incipientă, fără prezența personală a lui Hristos. Chiar înainte de înălțarea Sa, Hristos a însărcinat pe ucenici să predice evanghelia în lume…

Ascultând de cuvântul Învățătorului, ucenicii s-au întors la Ierusalim, și timp de zece zile s-au rugat pentru împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Aceste zece zile au fost zile de cercetare profundă a inimii. Ucenicii au pus deoparte toate diferențele care au existat între ei și s-au apropiat unii de alții prin părtășie creștină… La sfârșitul celor zece zile Domnul a împlinit făgăduința Sa printr-o minunată revărsare a Duhului Său. Pe când erau ”toți împreună într-un singur loc” în rugăciune și cereri, binecuvântarea promisă a venit…

Care a fost rezultatul revărsării Duhului în ziua cincizecimii? Vestea cea bună a unui Mântuitor înviat a fost dusă în cea mai mare măsură până la limitele lumii locuite. Inimile ucenicilor au fost supraîncărcate cu o bunăvoință atât de deplină, profundă și de o asemenea anvergură încât i-a constrâns să meargă până la marginile pământului.

Prin harul lui Hristos apostolii au fost făcuți ceea au devenit. Devoțiunea sinceră și umilă, rugăciunea stăruitoare au fost cele care i-au adus într-o strânsă comuniune cu El. Ei au stat împreună cu El în locurile cerești. Au înțeles mărimea datoriei lor față de El. Prin rugăciune perseverentă, stăruitoare ei au obținut  Duhul Sfânt, și apoi au plecat apăsați de povara salvării sufletelor, umpluți cu zelul de a răspândi triumful crucii…

Să fim noi mai puțin zeloși decât au fost apostolii? Nu vom cere noi prin credință vie făgăduințele care i-au mișcat până în profunzimile ființei lor pentru a cere de la Domnul Isus împlinirea cuvântului Său: ”Cereți și veți căpăta” (Ioan 16:24). Nu trebuie să vină și azi Duhul Domnului ca răspuns la rugăciunea perseverentă, plină de zel pentru a umple oamenii cu putere?

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s