Criza veacurilor

CoverSunați din trâmbiță în Sion! Sunați în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării. Căci vine ziua Domnului, este aproape!” Ioel 2:1.

Vremuri tulburi sunt chiar asupra noastră. Împlinirea semnelor vremilor dă dovadă că ziua Domnului este aproape. Ziarele zilnice sunt pline de indicii ale unui conflict teribil în viitor. Jafuri îndrăznețe se întâmplă frecvent. Grevele sunt ceva obișnuit. Furturi și crime sunt comise la fiecare pas. Oameni posedați de demoni iau viețile bărbaților și ale femeilor și ale copiilor. Tote aceste lucruri dau mărturie că venirea lui Hristos este foarte aproape…

În accidente și calamități pe uscat și pe mare, în mari conflagrații, în tornade grozave și grindine cumplite, în furtuni, inundații, cicloane, maree și cutremure, în fiecare loc și într-o mie de forme, Satana își exersează puterea…

Criza se furișează treptat asupra noastră. Soarele strălucește pe cer, făcându-și traseul obișnuit și cerurile încă vestesc slava lui Dumnezeu. Oamenii  încă mănâncă și beau, plantează și construiesc, se căsătoresc și dau în căsătorie. Comercianții încă vând și cumpără… Iubitorii de plăceri se înghesuie încă în teatre, la cursele de cai, la iaduri cu jocuri de noroc. Cea mai înaltă exaltare predomină. Cu toate acestea timpul de probă se închide repede și fiecare caz este pe cale de a fi hotărât pentru veșnicie. Satana vede că timpul său este scurt. El și-a pus agenții la lucru pentru ca oamenii să poată fi înșelați, amăgiți, ocupați și fermecați până ce timpul de probă se va încheia și ușa harului va fi închisă pentru totdeauna. Timpul acesta este chiar asupra noastră, timpul când va fi  o durere pe care n-o poate vindeca nici un balsam. Îngerii păzitori opresc cele patru vânturi ca să nu sufle până când slujitorii lui Dumnezeu sunt sigilați pe frunțile lor. Dar când Dumnezeu va porunci îngerilor Săi să dea drum liber vânturilor, va fi o scenă de luptă pe care nici o pană n-o poate descrie…

”Dumnezeul nostru vine şi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, şi împrejurul Lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus, şi spre pământ, ca să judece pe poporul Său: «Strângeți-Mi pe credincioșii Mei, care au făcut legământ cu Mine prin jertfă!» “ (Psalm 50:3-5).

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s