Un timp de strâmtorare

CoverDe aceea bucurați-vă, ceruri, şi voi cari locuiți în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme” Apocalipsa 12:12.

Pe măsură ce ne apropiem de pericolele ultimelor zile, ispitele vrăjmașului devin mai puternice și mai hotărâte. Satana s-a pogorât cu o mare putere, știind că timpul său este scurt. El lucrează ”cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării” (2 Tesaloniceni 2:10). Avertizarea vine la noi prin Cuvântul lui Dumnezeu că, dacă este cu putință, el va înșela chiar pe cei aleși.

Evenimente minunate se vor deschide curând în fața lumii. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Timpul de strâmtorare este gata să vină asupra poporului lui Dumnezeu. Apoi decretul va intra în vigoare interzicând celor care păzesc Sabatul Domnului să cumpere sau să vândă, și vor fi amenințați cu pedepse sau chiar cu moartea, dacă nu respectă prima zi a săptămânii ca Sabat.

”În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte” (Daniel 12:1). Prin aceasta vedem cât este de important să avem numele scrise în cartea vieții. Toți cei ale căror nume sunt înregistrate acolo vor fi eliberați din puterea Satanei, și Hristos va porunci ca hainele lor murdare să fie îndepărtate, iar ei să fie îmbrăcați cu neprihănirea Sa. ”Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oștirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu…” (Maleahi 3:17).

În timpul de strâmtorare, Satana  stârnește pe cei răi și ei înconjoară pe poporul lui Dumnezeu  pentru a-i distruge. Dar el nu știe că în dreptul numelor lor, în cărțile din ceruri este scris ”iertat”. El nu știe că a fost dată porunca: ”Dezbrăcați-i de hainele murdare” de pe ei și îmbrăcați-i cu” haine de sărbătoare!“ și să  li ”se pună pe cap o mitră curată!“ (Zaharia 3:4,5).

Cât de prețios este în ochii lui Dumnezeu poporul Său!

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s