Biserica este obiectul grijii supreme a lui Dumnezeu

Cover 

”Ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană” – Efeseni 5:27

Biserica, așa slabă și plină de defecte cum este, constitute singurul obiect de pe pământ căruia Domnul Hristos îi acordă suprema grijă. El veghează continuu asupra ei cu grijă și o întărește prin Duhul Său cel Sfânt. Îi vom îngădui noi oare, ca membri ai bisericii Sale, să ne impresioneze mintea și să lucreze prin noi spre slava Sa? (Ms. 155/1902).

Hristos își iubește biserica. El va da tot ajutorul necesar acelora care apelează la El pentru putere pentru dezvoltarea unui caracter asemenea cu al Domnului Hristos. Dar iubirea Lui nu este slăbiciune. El nu-i va ajuta în păcatele lor  sau să le dea prosperitate în timp ce ei continuă să urmeze un curs greșit de acțiune. Numai printr-o credincioasă pocăință păcatele le vor fi iertate; căci Dumnezeu nu va acoperi râul cu haina neprihănirii. El va onora slujirea credincioasă. Va binecuvânta din abun­dență pe aceia care fac cunoscut semenilor lor dreptatea Lui, mila și iubirea Sa. Fie ca cei care sunt angajați în slujba Sa să umble înaintea Lui în umilință adevărată, călcând cu credincioșie pe urmele pașilor Săi, prețuind principiile sfinte care vor fi viabile de-a lungul veacurilor nesfârșite.  Fie ca ei să arate prin cuvânt și faptă că ascultă de legile care sunt respectate în ceruri.  (MS. 52/1901).

Biserica este depozitara bogățiilor harului lui Hristos; prin biserica, El va face cunoscut în cele din urmă chiar și ”duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești”  finala și deplina desfășurare a iubirii lui Dumnezeu… Biserica este fortăreața lui Dumnezeu, cetatea Sa de scăpare, pe care o are într-o lume răzvrătităEa este scena de desfășurare a harului Său, în care El găsește plăcerea de a-Și descoperi puterea de  a transforma inimi.

Dragostea lui Dumnezeu pentru biserica Sa este infinită. Grija pentru moștenirea Sa este neîncetată (GCB/tr.3/1900).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s