Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă

Cover”Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima”- Psalm. 145:18

Dumnezeu este bucuros atunci când păstrăm fețele noastre îndreptate către Soarele Neprihănirii… Când suntem în necaz și apăsați de îngrijorări, Domnul este aproape și ne îndeamnă să aruncăm toate îngrijorările noastre asupra Lui, pentru ca El are grijă de noi…

El vine la toți copiii Săi în necazurile lor. În timp de primejdii, El este refugiul lor. În durere, El le oferă bucurie și mângâiere. Să ne întoarcem oare de la Răscumpărătorul  nostru, izvorul de apă vie, pentru a ne făuri cu trudă vase crăpate care nu pot ține apa? Când primejdii se apropie, se căutăm oare ajutor la aceia care sunt la fel de slabi ca și noi sau să alergăm la Cel care este destul de puternic pentru a ne salva? Brațele Sale sunt larg deschise și El ne adresează invitația plină de har: ”Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” – Matei 11:28.

Nu manifestarea marii și temutei Sale maiestăți și a puterii Sale de neegalat este aceea care ne va lăsa fără de scuză dacă Îi refuzăm dragostea și ascultarea noastră. Ci iubirea, compasiunea, răbdarea, îndelunga răbdare pe care ne-a arătat-o, acestea vor da mărturie împotriva acelora care nu-I oferă o viață de slujire liber consimțită. Aceia care se întorc la Dumnezeu cu toată inima, sufletul și mintea lor vor găsi în El o siguranță plină de pace…

El știe exact ceea ce avem nevoie, exact ceea ce putem suporta și El ne va da harul de a îndura fiecare încercare pe care o aduce asupra noastră. Rugăciunea mea permanentă este pentru o mai mare apropiere de Dumnezeu (Ms/20/1892).

El a luat toate măsurile pentru a satisface  nevoile noastre de natură spirituală sau morală… Lumina și nemurirea sunt scoase la iveală prin Domnul Isus Hristos. Isus a spus că a pus înaintea noastră o ușă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide. Ușa deschisă este în fața noastră și, prin harul lui Hristos, raze de lumină îndurătoare se revarsă prin porțile întredeschise (YI/14 dec.1893).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul http://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s