Ziua 11 – Sabat, 4 Aprilie

Biblia în viața practică

Day11-150x150Pasajul biblic pentru meditat: Ioan 15:1-8

Verset cheie: Dacă Rămâneți în Mine, și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.” Ioan 15:7

Sabat fericit, luptători ai rugăciunii!

Pentru primele 10 zile tema devoționalelor noastre a fost “Redeșteptare Spirituală/ Căutarea lui Dumnezeu sinceritate”. Drept urmare, ați putut auzi experiențe din partea echipei noastre despre modul în care i-a trezit Dumnezeu să-și vadă nevoia lor spirituală, sau despre cum le-a adus convingerea importanței unei umblări mai consistente cu El.

Ca să putem fi mijlocitori eficienți pentru biserica noastră mondială, trebuie să ne smerim continuu și să recunoaștem nevoia noastră spirituală; aceasta înseamnă să nu uităm de unde ne-a adus Dumnezeu (din ce ne-a scăpat) și de asemenea să recunoaștem nevoia noastră continuă de a crește. “Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât gândirea omenească cea mai înaltă.” (Educație, p.18.4)

A atins vreunul dintre noi acest ideal? Probabil că nu; și astfel începe următoarea etapă în această călătorie a rugăciunii.

În următoarele 10 zile, devoționalul nostru se va concentra pe Cuvântul lui Dumnezeu și modul în care ne afectează viețile personal și practic. Dacă vrem să fim puternici în rugăciune, trebuie să devenim puternici și cu o bază solidă în Cuvântul lui Dumnezeu, nu numai ca biserică (deși acest lucru este vital), dar personal.

Inspirația ne spune: “Biblia este glasul lui Dumnezeu, care ne vorbeşte tot atât de sigur ca şi când l-am auzi cu urechile noastre. Dacă ne-am da seama de lucrul acesta, cu ce temere am deschide Cuvântul lui Dumnezeu şi cu ce sârguinţă am cerceta preceptele lui! Citirea şi contemplarea Scripturilor ar fi considerată ca o audienţă la Cel Veşnic.” (Mărturii vol.6, p.393.3)

Haideți să continuăm să ne rugăm pentru revărsarea Duhului Sfânt peste biserica noastră din toată lumea. Să ne rugăm de asemenea, ca Dumnezeu să ne dea o dragoste mai profundă pentru Cuvântul Său.

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată Ceresc, acum când începem următoarele 10 zile de rugăciune, concentrându-ne pe Cuvântul Tău, Te rugăm să ne dai ochi noi pentru a aprecia darul măreț pe care ni l-ai dat in Biblie. Ajută-ne să iubim Cuvântul Tău, să ne luăm timp pentru Cuvăntul Tău, și să învățăm ce înseamnă să rămânem zilnic în Cuvântul Tău. Căci ne-ai promis în Ioan 15:7, că dacă rămânem în Tine, și dacă rămân în noi cuvintele Tale, putem cere ce vrem și ni se va da, iar noi vom aduce rod pentru slava Ta. Avem lucruri mari pe care le cerem de la Tine în timp ce ne rugăm pentru biserica noastră din întreaga lume. Așa că astăzi avem nevoie ca să rămână în inimile noastre Cuvântul Tău. Îți mulțumim că asculți și răspunzi aceastei rugăciuni. În Numele Tău scump, Amin!

Traducere: Sarah Ștefan

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

scrise de pastorul Ted N. C. Wilson

Când biserica se va trezi la simțământul chemării ei sfinte, mai multe rugăciuni fierbinți și eficiente se vor înălța la ceruri pentru ca Duhul Sfânt să atragă atenția asupra lucrării și datoriei poporului lui Dumnezeu privind salvarea sufletelor.  Avem o făgăduință permanentă că Dumnezeu se va apropia de fiecare suflet care  Îl caută.” Solii selectate, vol 1, p.116.

  1. Rugați-vă pentru căderea Ploii Târzii asupra sesiunii Conferinței Generale 2015, care să conducă la ultima mare strigare arătând spre Hristos, spre neprihănirea Sa, legea morală, harul Său și a doua Sa venire.
  2. Rugați-vă pentru ca participanții să-și dea seama pe deplin că tema: ”Scoală-te! Luminează-te! Vine Isus!” nu se aplică doar bisericii în general, ci fiecăruia dintre noi care  ca și credincioși vestim întreita solie îngerească din Apocalipsa 14.
  3. Rugați-vă pentru o înțelegere a faptului că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o mișcare profetică cu o solie profetică încredințată de ceruri, cu o misiune profetică.
  4. Rugați-vă pentru ca o înțelegere dinamică generală și un entuziasm general pentru misiunea bisericii să înlocuiască oricare alte subiecte de discuție.
  5. Rugați-vă pentru o înțelegere a faptului că trăim timpul sfârșitului și solia profetică a lui Dumnezeu trebuie să răsune în toată lumea, fără ezitare.
  6. Rugați-vă pentru un spirit de umilință autentică, o purtare liniștită, asemenea lui Hristos în prezentări și discuții cu iubire și respect pentru cei care pot avea păreri diferite de ale noastre.
  7. Rugați-vă pentru un spirit de unitate în Hristos care va trece dincolo de orice diferențe de opinie și care va educa participanții să accepte cu umilință orice rezultate care pot să difere de convingerile personale.
  8. Rugați-vă pentru un accent deosebit asupra inițiativei ”Redeșteptare și Reformă” în lumea întreagă pentru membri, conferințe, uniuni, instituții, diviziuni, Conferința Generală, și în întreaga biserică, cu rugăciuni stăruitoare în timpul special dedicat ”777”, pentru Ploaia Târzie a Duhului Sfânt și împlinirea profețiilor din Ioel 2, Osea 6, și Fapte 2.
  9. Rugați-vă pentru planurile și activitățile celor treisprezece diviziuni și a Uniunii din Orientul Mijlociu și Africa privind Misiunea în Orașe.
  10. Rugați-vă pentru o înțelegere și o folosire înțeleaptă a Lucrării Misionare Medicale, permițând tuturor membrilor bisericii să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor mergând pe urmele lui Hristos în lucrarea de slujire pentru alții.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s