Ziua 49 – Marți, 12 mai

Marea însărcinare și marea omisiune

Day49-300x225Pasaj Biblic de meditat: Luca 24: 44-49

Verset cheie: “Şi iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu; dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus.” Luca 24:49

În Matei 28, găsim marea însărcinare, însărcinare pentru care milioane de oameni și-au dat viața. Biblia ne spune simplu: ”Duceți-vă şi faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.” (vs. 19-20).

Însărcinarea este clară: MERGEȚI! Și majoritatea creștinismului de astăzi evoluează în jurul acestei singure porunci. Este porunca ce a dominat și mare parte din primii mei ani de lucrare. Dar  de prea multe ori uităm un lucru important. Înainte de a porni, trebuie să așteptăm ceva. Trebuie să așteptăm putere de Sus.

Luca 24: 49 ne spune: “Şi iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui Meu; dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus.”

În timp ce noi, ca adventiști așteptăm cu nerăbdare venirea lui Hristos în curând, există ceva ce ar trebui să căutăm chiar mai mult, căci fără acest dar, Hristos nu Se va întoarce niciodată. Și acest lucru este revărsarea Duhului Sfânt. Căci numai Duhul va convinge lumea de păcat și ne va pregăti pentru revenirea lui Hristos în curând. (Vezi Ioan 16:8).

Sau cum ne spune pastorul Ron Clouzet: ”Hristos este cu mult mai interesat de pregătirea noastră pentru revenirea Sa, decât ar trebui să fim noi de stabilirea momentului întoarcerii Lui” (Cea mai mare nevoie a adventismului, de Ron E.M. Clouzet, p. 33). De aceea, în mesajul final către ucenici, înainte de înălțarea la cer, în loc să se concentreze pe întoarcerea Sa, El spune: ”Așteptați! Nu părăsiți Ierusalimul până ce nu veți primi, darul promis al Duhului Sfânt. Va veni, dar așteptați-L!”

Sora White scrie: ”Ceea ce face ca predicarea Evangheliei să fie atât de fără putere este lipsa Duhului. S-ar putea să existe învățătură, talent, elocvență și tot felul de daruri naturale sau câștigate; dar, fără prezența Duhului lui Dumnezeu, nici o inimă nu va fi mișcată, nici un păcătos nu va fi câștigat la Hristos. Dimpotrivă, dacă este legat de Hristos, dacă are darurile Duhului, chiar și cel mai sărman și mai neștiutor dintre ucenicii Săi va avea o putere care va mișca inimile. Dumnezeu face din ei canale pentru revărsarea celei mai prețioase puteri din univers” (Mărturii, vol.8, p.21).

Aceasta este o făgăduință uimitoare! Aici vedem că Dumnezeu nu este părtinitor. El este doar în căutarea unor slujitori umili doritori să conecteze slăbiciunea lor cu puterea Lui nelimitată.

Ești dispus să permiți ca Hristos să fie puterea ta astăzi, în timp ce dai mărturie celor din jur? Dacă da, atunci nu există nici o limită cu privire la ceea ce Dumnezeu ar pute face prin tine!

Provocarea unei rugăciuni din inimă:

Tată Ceresc, în timp ce continuăm să ne rugăm pentru biserica noastră și căutăm să fim martori pentru cei din jurul nostru, Te rugăm să ne ajuți să nu ne aruncăm înainte în propria noastră putere încercând să facem lucrarea Ta. Nu putem face lucrarea Ta fără Tine. Avem nevoie să fim umpluți, să fim făcuți vase care să poată fi folosite ca și canale pentru slava Ta. Te rugăm să conectezi puterea Ta cu slăbiciunea noastră. Vrem să mergem acasă. Isuse, avem nevoie de Tine. În Numele Tău minunat, Amin.

Scris de Melody Mason.

MASTER-Praying ManMOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1. Rugați-vă pentru revărsarea Duhului Sfânt asupra delegaților și asupra participanților la sesiunea Conferinței Generale, San Antonio, 2015.
  2. Rugați-vă ca fiecare participant să fie atras la o umblare mai strânsă cu Hristos, să- și reînnoiască concentrarea asupra studierii Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu și să nu părăsească sesiunea Conferinței Generale  în același mod în care a venit.
  3. Rugați-vă ca la această sesiune să nu fie doar lucrări așa cum e de obicei la sesiunea Conferinței Generale, ci redeșteptarea spirituală  care ne va da putere pentru a vesti lumii pe Isus.
  4. Rugați-vă ca Dumnezeu să aducă în față conducători evlavioși, umili și dispuși să învețe; lideri care vor asigura o conducere având în centru pe Hristos, pentru ca biserica Sa să-și îndeplinească față de această lume însărcinarea dată de Cer.
  5. Rugați-vă ca Dumnezeu să binecuvânteze echipa de comunicare a Conferinței Generale precum și echipa de știri a Adventist Review, pentru a putea raporta bisericii mondiale în timp util ceea ce se întâmplă la sesiunea Conferinței Generale.
  6. Rugați-vă pentru unitatea și colaborarea tuturor activităților media adventiste de ziua  a șaptea din biserica mondială în așa fel  încât să fie pus un accent și mai mare asupra evanghelizării în lumea întreagă.
  7. Rugați-vă pentru a se pune accentul în mod continuu atât la nivel personal, cât și la nivelul întregii biserici asupra citirii zilnice a Bibliei prin inițiativa ”Redeșteptat prin Cuvântul Său” precum și prin programul care îl completează ”Crede în Profeții Lui”.
  8. Rugați-vă pentru o recunoștință sinceră pentru scrierile Spiritului Profetic și o acceptare deplină a lor ca fiind aplicabile azi și ca membrii și conducerea bisericii să citească aceste materiale în mod regulat.
  9. Rugați-vă pentru o revărsare abundentă a Duhului Sfânt asupra conducătorilor Diviziunii Trans-Europene: Raafat Kamal, Audrey Anderson, Nenad Jepuravonic și asupra familiilor lor (Rugați-vă pentru delegații lor!)
  10. Rugați-vă pentru un sprijin și un interes sporit din partea tuturor membrilor  și administratorilor bisericii în menținerea educației adventiste într-o formă pură în școlile noastre.

Rugăciunile noastre trebuie să fie fierbinți și stăruitoare așa cum erau rugămințile prietenului în nevoie care cerea pâinile la miezul nopții. Cu cât cereți mai mult cu atât mai tare va fi unirea voastră spirituală. Voi puteți intra în acel loc în care veți avea binecuvântări sporite, pentru că aveți o credință sporită. Dumnezeu are un cer plin de binecuvântări pe care vrea să le reverse asupra celor care caută stăruitor ajutorul pe care numai Domnul îl poate da.” Hristos triumfător, p.54

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s