Ziua 82 – Duminică, 14 iunie

Doar Isus Hristos şi El răstignit

imagePasaj Biblic de meditat: 1 Cor. 2:1-5

Verset cheie: “Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” 1 Corinteni 2:2

La câteva săptămâni după ce începusem o călătorie ca vorbitor deja mă cam plângeam lui Dumnezeu că încercam să fac lucrarea Lui, dar cu nopțile târzii, dimineți matinale și zile pline, deveneam extenuată. Nu doar extenuată fizic; și sufletul mi-l simțeam epuizat. Știam că n-ar fi trebuit să fie așa.

Răspunsul la rugăciunea mea a  venit pe când mă aflam pe un traseu de 33 mile prin munții sud americani. Pe când eram pe la mila 20 Duhul Sfânt a început să-mi șoptească: În ce privește acest lucru, te îndrepți în direcția greșită. Faci lucrarea de dragul lucrării, și asta mereu te va extenua. Lucrând din dragoste – asta e altceva. Scopul vieții tale nu este lucrarea. Scopul vieții tale este Isus Hristos.

Cum se face că cele mai simple lucruri devin revelații?

Atunci, ca un izvor rece în deșert, mi-a venit în minte versetul 11 din Apocalipsa 4: „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!” Asta înseamnă viață! Slava Lui! Înălțarea numelui Lui. Și atunci când sunt doar a Lui, acest lucru aduce o profundă reînviorare sufletului meu. În întregime al Său, doar al Său. Când viața și lucrarea au ca scop dragostea – o dragoste mai puternică decât moartea.

Noi, ca biserică, avem o misiune – să ducem evanghelia în lume și să facem ucenici din toate neamurile (Matei 28:19-20). Aceasta nu este o treabă ușoară. Dar a existat un timp când Evanghelia “a fost predicată oricărei făpturi care se afla sub ceruri” (Col.1:23), împotriva unor piedici mult mai mari decât a celor care le avem noi astăzi. Care ar putea fi motivul pentru care s-a putut realiza lucrul acesta? Apostolul Pavel spune: “Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” și “Ba încă, şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos” (1 Corinteni 2:2, Filipeni 3:8). Opinie, reputație, confort, mândrie, popularitate – nu, nu vreau nici una din acestea. Îl vreau pe Isus Hristos. El crucificat. Restul este gunoi.

Glorie Lui!

Misiunea noastră nu poate fi dusă la îndeplinire de noi. Dar misiunea noastră poate fi realizată atunci cât prin puterea de reînviorare a Duhului Sfânt toate celelalte lucruri, în afară de Hristos și de El crucificat, devin gunoi. Când găsim în El comoara noastră, Acela pentru care merită să punem de-o parte toate celelalte – opiniile noastre, confortul, reputația – și renunțăm în umilință la tot în afară de El. Punctele noastre comune, unitatea noastră în misiune, constau în dorința noastră colectivă de a considera totul în afară de Isus – o pierdere. Determinarea noastre de a nu ști altceva decât pe El. Fără această concepție de predare personală, suntem oi rătăcite pe munți.

Fie ca viziunea noastră despre lucrare și misiune să fie revoluționată. Fie ca noi toți să fim trup și suflet, împreună, doar pentru El. O Doamne, Tu să primești toată slava și onoarea și puterea!

Provocarea unei rugăciuni din inimă

Tată ceresc, cum am putea să spunem noi mai bine decât a făcut-o Pavel, “Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” (1 Corinteni 2:2). Fie ca aceasta să fie prioritatea noastră numărul unu. Fie ca prin această atitudine totul să se așeze la locul potrivit. Pentru slava și lauda și onoarea Ta ne rugăm, Amin!

scris de: Natasha Neblett

Colaborator din New Mexico, USA, și președinte al GYC.

Traducere: Sarah Ștefan

MOTIVE DE RUGĂCIUNE

  1.  Rugați-vă ca Duhului Sfânt să fie turnat în mod atât de puternic la Sesiunea Conferinței Generale, încât oamenii care intră în clădirea Alamodomului să simtă  foarte clar prezența lui Dumnezeu.
  2. Rugați-vă ca tema: ”Scoală-te! Luminează-te! Vine Isus!” să capete o nouă semnificație pentru toți adventiștii de ziua a șaptea la această Sesiune a Conferinței Generale, și ca noi să ne simțim constrânși să ieșim și să răspândim Evanghelia pretutindeni câtă vreme ușa timpului de probă este încă deschisă.
  3. Rugați-vă pentru întâlnirile din Sabatul din 4 iulie, când accentul va fi pus asupra Bisericii în misiune. Rugați-vă ca dumnezeu să călăuzească și să conducă toți vorbitorii, prezentatorii și muzica împărtășită astfel încât să fie cu adevărat o sărbătoare în cinstea Domnului.
  4. Rugați-vă ca Dumnezeu să dea înțelepciune comitetului de numiri în care va fi nominalizat președintele Conferinței Generale, secretarul executiv și trezorierul pentru următorii cinci ani.
  5. Rugați-vă ca Dumnezeu să inspire și alegerea de vicepreședinți ai Conferinței Generale pentru următorii cinci ani. (Câțiva ies la pensie!)
  6. Rugați-vă ca în fiecare alegere Dumnezeu să aducă în față conducători evlavioși, umili și dispuși să învețe; lideri care vor asigura o conducere având în centru pe Hristos, pentru ca biserica Sa să-și îndeplinească față de această lume însărcinarea dată de Cer.
  7. Rugați-vă pentru discuțiile și voturile care vor fi luate cu privire la modificările tehnice ale constituției și regulamentelor Conferinței Generale. Rugați-vă ca aceste modificări să fie clare și să cuprindă ceea ce este necesar pentru a ajuta organizația să funcționeze bine.
  8. Rugați-vă pentru Shian W. O’Connor, președinte al insulelor Cayman în Diviziunea Inter-Americană care va conduce unul din serviciile divine de dimineață în timpul Sesiunii.
  9. Rugați-vă pentru rapoartele Diviziunilor care vor fi prezentate în fiecare seară, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze în timp ce plănuiesc și se pregătesc să împărtășească bisericii mondiale cum a lucrat Dumnezeu în diviziunea lor în decursul ultimilor cinci ani.
  10. Rugați-vă pentru copiii delegaților și participanților care vor fi la sesiune, ca să intre într-o relație mai strânsă cu Dumnezeu în timp ce participă la întâlnirile cu tinerii și la activitățile speciale.

”Este oare CEVA prea greu pentru Domnul?” Geneza 18:14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s