17-04-2011

“Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oştirilor!” (Ieremia 15:16)

Există o nevoie constantă de răbdare, amabilitate, abnegație şi sacrificiu de sine în exercitarea religiei Bibliei. Dar dacă Cuvântul lui Dumnezeu este făcut principiu statornic în viaţa noastră, tot ce avem de făcut, fiecare cuvânt, fiecare acțiune neînsemnată, vor descoperi că suntem supuși lui Isus Hristos, căci chiar şi gândurile noastre au fost aduse sub stăpânirea Lui. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu este primit în inimă, sufletul va fi golit de încredere în sine şi de bizuire pe sine. Vieţile noastre vor fi o putere spre bine, deoarece Duhul Sfânt va umple minţile noastre cu lucrurile lui Dumnezeu. Vom trăi religia lui Hristos, pentru că dorinţele noastre vor fi în perfectă supunere față de voinţa lui Dumnezeu.

Unii care pretind a avea adevărata religie, din nefericire neglijează Ghidul dat de Dumnezeu ca să ne indice calea spre cer. Ei pot citi Biblia, dar citesc Cuvântul lui Dumnezeu ca și cum ar citi cuvinte scrise de om, ceea ce le va oferi doar o cunoaştere superficială. Vorbirea despre adevăr nu va sfinţi primitorii. Ei pot mărturisi a lucra pentru  Dumnezeu, pe când dacă Hristos ar fi printre ei, vocea Lui ar fi auzită spunând:  «Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu» (Matei 22:29). Unii ca aceștia nu pot cunoaşte ce înseamnă adevărata religie.

„Cuvintele pe care vi le-am spus Eu” a spus Isus, “sunt duh şi viaţă” (Ioan 6:63). Ieremia dă mărturie despre Cuvântul lui Dumnezeu spunând „Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele.”În Cuvântul lui Dumnezeu se află vindecare divină, pe care aşa-zișii înţelepți şi circumspecți nu o pot experimenta, dar care este descoperită copilașilor. „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate” (Psalmi 119:130). Dacă acest Cuvânt este păstrat cu sfinţenie în inimă ea devine visteria minții, de unde scoatem la iveală lucruri noi şi  lucruri vechi. Nu vom mai găsi plăcere gândindu-ne la lucrurile obişnuite de pe pământ, ci vom spune „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea” (Psalmi 119:105). – The Review And Herald, 4 mai 1897

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s