19-04-2011

“La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8:20)

Duhul Sfânt conduce întotdeauna către Cuvântul scris şi îndreaptă atenţia către marele standard moral al neprihănirii. Este un lucru minunat să fii onorat de Dumnezeu și astfel să  depui mărturie pentru adevăr. Chiar înainte de a se urca la cer şi norii de îngeri să-L primească ascunzându-L de privirea ucenicilor, Hristos a spus: “Și-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Faptele Apostolilor 1:8). Ei au fost calificaţi de înzestrarea cerească a Duhului Sfânt pentru a mărturisi despre Hristos.

Doresc să vă întipăresc faptul că aceia care au pe Isus rămânând în inimă prin credinţă, au primit de fapt Duhul Sfânt. Fiecare persoană care primeşte pe Isus ca Mântuitor personal la fel de sigur va primi Duhul Sfânt ca Sfătuitor, Sfinţitor, Călăuză şi Martor. Cu cât mai apropiat merge credinciosul cu Dumnezeu, cu atât mai clară va fi mărturia sa şi ca rezultat sigur, influenţa mărturiei sale despre dragostea Salvatorului va fi mai puternică asupra celorlalţi, și va dovedi tot mai mult că el prețuiește Cuvântul lui Dumnezeu. Este hrana şi băutura care mulţumeşte sufletul său însetat. El pune preţ pe privilegiul de a învăţa voia lui Dumnezeu din Cuvântul Său.

Unele suflete care pretind a fi credincioase au desconsiderat şi s-au întors  de  la Cuvântul lui Dumnezeu. Au neglijat Biblia, ghidul minunat, adevăratul verificator al tuturor ideilor, pretinzând că au pe Duhul care să-i înveţe, și ca acesta  face ca cercetarea Scripturilor să nu mai fie necesară. Toți aceștia acordă atenție sofismelor Satanei, pentru că Duhul şi Cuvântul sunt în armonie. Scripturile spun: “La Lege şi la mărturie! Căci dacă nu vorbesc potrivit acestui cuvânt,  este pentru că nu există nici o  lumină în ei”( traducerea engleză). Este  liber doar cel pe care adevărul îl face liber. – Manuscrise 14:70,71

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s