27-04-2011

“Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină”. (2 Corinteni 11:13-14)

Adevărul este eficient şi prin ascultare puterea sa schimbă mintea în asemănarea lui Isus. Adevărul, aşa cum este el în Isus, este cel care însufleţeşte conştiinţa şi transformă mintea; pentru că este însoţit în inimă de Duhul Sfânt. Sunt mulţi care, lipsiţi de discernământul spiritual, iau doar litera goală a Cuvântului şi află că neînsoţiţi de Duhul lui Dumnezeu, nu înviorează sufletul, nu sfinţeşte inima. Cineva poate fi în stare să citeze din Vechiul şi Noul Testament, poate să fie familiarizat cu poruncile şi făgăduinţele Cuvântului lui Dumnezeu; dar fără ca Duhul Sfânt să trimită adevărul acasă în inimă, iluminând mintea cu lumină divină, nici un suflet nu va cădea pe Stâncă, nici nu va fi zdrobit; pentru că doar agentul divin este cel ce conectează sufletul cu Dumnezeu.

Fără iluminarea Duhului lui Dumnezeu nu vom fi în stare să discernem adevărul de minciună şi vom cădea sub ispitele ingenioase şi înşelăciunile pe care Satana le va aduce asupra lumii. Noi suntem aproape de încheierea luptei dintre Prinţul luminii şi prinţul întunericului şi curând înşelăciunile duşmanului vor pune la încercare credinţa noastră, ca să se vadă de care este. Satana va face minuni în fața fiarei şi va înşela „ pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei”. (Apocalipsa 13:14).

Dar deși prinţul întunericului va lucra pentru acoperirea pământului cu întuneric şi pe oameni cu o mare orbire, Domnul Îşi va manifesta puterea Sa transformatoare. O lucrare trebuie împlinită pe pământ  similară cu cea care a avut loc la revărsarea Duhului Sfânt în zilele primilor ucenici, când ei au predicat pe Isus şi pe El răstignit. Mulţi vor fi convertiţi într-o zi, pentru că solia va merge cu putere. Atunci se va putea spune “ Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt”(1 Tesaloniceni 1:5). Duhul Sfânt este Cel care atrage pe oameni la Hristos; pentru că El ia din lucrurile lui Dumnezeu şi le prezintă păcătosului. Isus a spus „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi”(Ioan 16:14). – The Review and Herald, 29 noiembrie 1892.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s