07-04-2011

Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Ioan 5:39

Domnul Hristos a venit ca om pentru a trăi Legea lui Dumnezeu. El a fost  Cuvântul vieții. El  a venit spre a fi evanghelia mântuirii pentru lume și pentru a împlini fiecare cuvânt din Lege. Domnul Isus este Cuvântul, cartea călăuză, care trebuie primit și ascultat în orice privință. Cât de necesar este atunci ca această mină de adevăr să fie explorată, iar comorile prețioase ale adevărului să fie scoase la iveală și prețuite ca fiind mărgăritare de valoare! Întruparea Domnului Hristos, divinitatea Sa, ispășirea Sa, minunata Sa lucrare în ceruri ca mijlocitor al nostru, toate aceste teme vii, vitale ale creștinismului sunt relevate de la Geneza până la Apocalipsa. Verigile de aur ale adevărului  formează un lanț al adevărului evanghelic, iar prima dintre aceste verigi, belciugul se află în mărețele învățături ale  Domnului Isus Hristos. Atunci, de ce să nu fie oare Scripturile înălțate și puse la locul cuvenit în fiecare dintre școlile noastre? Copiii  mici să fie învățați să studieze Biblia ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu și să se hrănească cu adevărurile  Sale, care sunt carnea și sângele Fiului lui Dumnezeu!

“Dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sîngele Lui, n’aveţi viaţa în voi înşivă.Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, are viaţa vecinică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sîngele Meu, rămâne în Mine, şi Eu rămân în el.” (Ioan 6: 53-53). “Cine păzeşte poruncile Lui, rămâne în El, şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul, pe care ni L -a dat.” (1 Ioan 3:24).

Este necesar ca fiecare familie să facă din Biblie cartea de studiu. Cuvintele Domnului Hristos sunt aur curat, fără vreo urmă de zgură; aceasta în afară de cazul în care oamenii, cu înțelegerea lor mărginită ar încerca să pună zgura alături de acest aur, făcând astfel ca minciuna să pară adevăr.  Acelora care au primit  o interpretare falsă  a adevărului, atunci când ei cercetează Scriptura cu efort hotărât de a dobândi  însăși esența adevărului pe care acestea o conțin, Duhul Sfânt le deschide ochii priceperii și astfel adevărurile din Cuvânt sunt pentru ei ca o nouă revelație. – Principiile fundamentale ale educației creștine,  pag. 385, 386.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s