15-04-2011

Pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuşi ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârşiţi este o înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi nimiciţi. Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci. (1 Corinteni 2:5-7)

Tu eşti acceptat în Cel Preaiubit. Am avut dorința cea mai serioasă ca tu să-ţi desăvârșești un caracter creştin, nu în puterea ta proprie, ci în puterea, în virtutea şi în  neprihănirea lui Hristos. Dăruirea Duhului Sfânt a fost cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl putea revărsa asupra omului limitat. Este din belșug pentru toți  și  acest dar n-ar putea fi estimat; această acordare  a semnalat  în mod deosebit întronarea Singurului Fiu al lui Dumnezeu în împărăţia Sa de mijlocire. Astfel, prin darul Mângâietorului, Domnul Dumnezeul cerului demonstrează omului împăcarea desăvârşită pe care El a realizat-o între Sine și oameni “pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător, când a fost făcut „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec”(Evrei 6:19-20).

Nu a spus Dumnezeu că va da Duhul Sfânt celor care-L cer? Şi nu este acest Duh o Călăuză reală, adevărată şi concretă? Unii oameni par să se teamă să creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, ca și cum aceasta ar însemna îngâmfare din partea lor. Ei se roagă Domnului să ne înveţe şi totuşi se tem să dea credit făgăduinței lui Dumnezeu şi să creadă că am fost învățați de El. Atâta timp cât venim la Tatăl nostru ceresc umili şi cu un spirit doritor de a fi învăţaţi,  dispuși și dornici să învețe, de ce ne-am îndoi de împlinirea de către Dumnezeu a propriilor Sale făgăduinţe? Nu trebuie să te îndoieşti nici o clipă de El, dezonorându-L în felul acesta.

Când ai căutat să cunoşti voia Sa, partea ta în cooperarea cu Dumnezeu este să crezi că vei fi condus, călăuzit şi binecuvântat în a face voia Sa. Putem avea neîncredere în noi înșine ca nu cumva să  interpretăm greșit învăţăturile Sale, dar fă chiar și din aceasta un subiect de rugăciune şi încrede-te în El, continuă să te încrezi în El până la extrem,  să crezi că Duhul Său Cel Sfânt te va conduce să interpretezi corect planurile Sale şi lucrarea providenţei Sale. – Manuscrise vol. 6, pag. 223,224

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s