03-04-2011

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Ioan 10:27

Isus aşteaptă de la toţi cei care pretind că sunt ostaşi ai Săi să facă slujba pentru El. El aşteaptă de la tine să-l recunoşti pe vrăjmaş şi să-i rezişti, nu să-l inviţi să aibă încrederea ta şi să trădezi astfel încrederea cea sfântă. Domnul te-a aşezat într-o poziţie în care poţi să fii înălţat şi înnobilat şi să obţii marea capacitate necesară pentru lucrarea Sa. Dacă nu obţii aceste calificări, atunci singurul vinovat eşti tu.

Există trei căi prin care Domnul ne călăuzeşte şi ne face capabili să putem călăuzi şi noi pe alţii. Cât de mult cunoaştem glasul Său, deosebindu-l de acela al unui străin? Cum îl vom distinge de glasul unui păstor fals? Domnul ne descoperă voia Sa în Cuvântul Său, în Sfânta Scriptură. Glasul Său este, de asemenea, descoperit în lucrările Sale providenţiale şi va fi recunoscut, dacă noi nu ne despărţim sufletele de Domnul, mergând pe căile noastre, făcând lucruri după propria noastră voinţă şi dând curs îndemnurilor inimii nesfinţite, până când simţurile devin atât de confuze, încât lucrurile cele veşnice nu mai sunt desluşite, iar glasul lui Satana aşa de mascat, încât va fi primit ca fiind glasul lui Dumnezeu.

O altă cale prin care glasul lui Dumnezeu este auzit sunt apelurile Duhului Său Cel Sfânt, impresionând inima şi marcând caracterul. Dacă ai îndoieli cu privire la vreun subiect, atunci, în primul rând, consultă Cuvântul Scripturii. Dacă într-adevăr ai început viaţa de credinţă şi te-ai consacrat lui Dumnezeu ca să fii în totul al Lui, El te-a luat să te modeleze şi să-ţi dea formă în armonie cu planurile şi scopurile Sale, ca să poţi fi un vas de cinste. Tu trebuie să ai o dorinţă zeloasă pentru a fi maleabil în mâinile Sale şi să-L urmezi oriunde te va conduce. Atunci, te încrezi în El ca să realizeze planurile Sale, dar, în acelaşi timp, conlucrezi cu El, la propria ta mântuire, cu teamă şi cutremur. Tu, fratele meu, vei găsi că este dificil; pentru că n-ai învăţat din experienţă să cunoşti glasul Păstorului cel Bun, aceasta te va duce la îndoială şi te va pune în primejdie. Tu trebuie însă să fii în stare să deosebeşti glasul Său. – Mărturii pentru Biserică vol.5, pag. 511,512

 

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s