05-04-2011

“Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte”. (1 Corinteni 2:14)

Mărgăritarele adevărului zac împrăştiate pe terenul descoperirii; căci au fost îngropate sub tradiţii omeneşti, sub cuvintele şi poruncile oamenilor, astfel încât înţelepciunea venită din cer a fost practic ignorată; căci Satana a reuşit să facă lumea să creadă că realizările şi cuvintele oamenilor sunt de o mare însemnătate. Domnul Dumnezeu, Creatorul lumilor, a oferit Evanghelia lumii cu un preț nemăsurat. Prin acest agent divin, izvoarele înviorătoare de mângâiere cerească şi alinare traincă au fost deschise cu bucurie celor ce vin la izvorul vieţii. Există filoane ale adevărului încă să fie descoperite; dar lucrurile spirituale sunt înţelese spiritual.

Minţile întunecate cu rău nu pot aprecia valoarea adevărului aşa cum este el în Isus. Când nelegiuirea este prețuită, oamenii nu simt necesitatea  de a face un efort serios cu rugăciune şi meditaţie, ca să înţeleagă că ei trebuie să ştie sau pierd cerul. Au fost atât de mult timp în umbra duşmanului încât văd adevărul ca oamenii care privesc obiectele printr-un geam fumuriu și imperfect; căci toate lucrurile sunt întunecate şi pervertite în ochii lor. Vederea lor spirituală este plăpândă şi nedemnă de încredere, pentru că se uită  la umbră şi se îndepărtează de lumină.

Dar cei care declară (pretind) că ei cred în Isus ar trebui să grăbească întotdeauna spre lumină. Ar trebui să se roage zilnic pentru ca lumina Duhului Sfânt să strălucească pe paginile Cărţii Sfinte, ca să poată fi făcuţi în stare să înţeleagă lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Trebuie să avem o încredere absolută în Cuvântul lui Dumnezeu sau suntem pierduţi. Cuvintele oamenilor, oricât de mari ar fi, nu sunt în stare să ne facă desăvârșiți, să ne facă în stare să facem fapte bune.

Căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului” (2 Tesaloniceni 2:13).  În acest verset sunt descoperiți cei doi agenţi angrenați în mântuirea omului, influența divină şi credinţa puternică, vie a celor ce urmează pe Hristos. Căci prin sfinţirea Duhului şi credinţa în adevăr devenim lucrători împreună cu Dumnezeu. – The Review and Herald,  1 decembrie 1891

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s