20-04-2011

“Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi”. (Matei 24:24)

În aceste zile de înşelăciune, oricine este întemeiat pe adevăr va trebui să lupte pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru totdeauna. În misterioasa lucrare a Satanei va fi prezentatăorice fel de eroare , în așa încât dacă ar fi cu putință, să înşele chiar pe cei aleşi și să-i  întoarcă de la adevăr. Ne vom întâlni cu înţelepciunea omenească, înţelepciunea oamenilor învăţaţi care, asemenea fariseilor, sunt învăţători ai Legii lui Dumnezeu, dar  ei înşişi n-o ascultă. Va fi  ignoranţă omenească  și absurditate în teorii fără legătură înveșmântate în haină nouă, fantastică – teorii cu atât mai greu de acceptat pentru că nu au nici o rațiune.

Vor exista vise şi viziuni false, care au ceva adevăr, dar îndepărtează de credinţa originală. Domnul a dat oamenilor o regulă prin care le pot detecta: „La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8:20). Dacă ei desconsideră Legea lui Dumnezeu, dacă nu iau în seamă voinţa Sa aşa cum este descoperită în mărturiile Duhului Său, sunt înşelători. Sunt conduşi de impuls şi impresii, despre care cred că sunt de la Duhul Sfânt şi pe care le consideră a fi mai demne de încredere decât Cuvântul Inspirat. Ei pretind că fiecare gând şi simţământ este o impresie a Duhului; şi atunci când sunt confruntaţi cu lipsa  suportului din Scriptură, declară că ei au ceva mai de încredere. Dar în timp ce cred că sunt conduşi de Duhul lui Dumnezeu, în realitate sunt călăuziţi de o imaginaţie modelată de Satana. – Mărturii selectate, vol 2, pag. 98, 99.

Satana va lucra în cel mai subtil mod ca să introducă invenţii omeneşti îmbrăcate cu haine îngereşti. Însă lumina din Cuvânt străluceşte în mijlocul întunericului moral; iar Biblia nu va fi niciodată înlocuită de manifestări miraculoase. Adevărul trebuie studiat şi cercetat ca o comoară ascunsă. Iluminări minunate nu vor fi date separat de Cuvânt şi nici ca să-i ia locul. Prindeți-vă de Cuvânt, primiţi Cuvântul sădit, care va face pe oameni înțelepți pentru mântuire. – Mărturii selectate, vol 2, pag. 100.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s