06-04-2011

“Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.” (Matei 13:44)

În zilele noastre, biserica s-a mulțumit într-o mare măsură cu adevărurile de suprafaţă ale revelaţiei, cele făcute atât de simple şi uşor de înţeles, încât mulţi au gândit că acestea au oferit tot ce era esenţial şi că acceptându-le, pot fi mulţumiţi. Dar Duhul Sfânt, lucrând asupra minţii, nu-i vapermite să rămână nepăsătoare. El trezeşte o dorinţă sinceră pentru adevărul pur, nealterat de eroare sau doctrine false. Adevărul ceresc va răsplăti pe cercetătorul sârguincios. Mintea care doreşte cu adevărat să ştie care este adevărul nu  poate fi mulţumită în nepăsare.

Împărăţia cerului se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină, iar” Omul care o găseşte o ascunde; şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea”. El o cumpără, pentru a putea desţeleni fiecare bucăţică şi  a intra în posesia comorilor ei. Easte lucrarea Duhului Sfânt aceea de a călăuzi această căutare şi a o recompensa. În timp ce sapă câmpul, căutătorul găseşte filoane de minereu preţios pe care caută să le estimeze şi sapă şi mai adânc pentru o comoară mai valoroasă. Astfelmulte filoane bogate sunt  descoperite. Câmpurile aurifere ale pământului nu sunt aşa întreţesute cu filoanele minereului preţios ca ogorul revelației cu filoane ce scot la vedere  bogățiile nepătrunse ale lui Hristos.

Domnul dorește ca fiecare dintre copiii Săi credincioşi să fie bogaţi în credinţă; şi acesta este rodul lucrării Duhului Sfânt asupra inimii. Din inimă Duhul Sfânt lucrează în afară, dezvoltând un caracter pe care Dumnezeu îl va aproba. Ce câmp vast de comori ale adevărului  a adăugat Hristos ogorului credinței ca să fie însușite de către ucenicii Săi! Avem nevoie de o credinţă mai mare dacă dorim o mai bună cunoaştere a Cuvântului. Cel mai mare obstacol în primirea iluminării divine este că nu depindem de eficienţa Duhului Sfânt. –  Ellen G.White, Materiale de la 1888, p.1537,1538

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s