26-04-2011

“Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna” Iuda 1:3.

Iuda dă acest mesaj ca să apere pe credincioşi de influenţa seducătoare a învăţătorilor falşi, oameni care au o formă de evlavie, dar care nu sunt conducători siguri. În aceste zile de pe urmă, se vor ridica învățători falși care vor deveni foarte zeloşi. Vor fi prezentate tot felul de teorii pentru a distrage minţile bărbaţilor şi femeilor chiar de la adevărul care defineşte poziţia sigură ce poate fi ocupată în aceste timp când Satana lucrează cu putere asupra celor religioşi, conducându-i să aibă pretenția de a fi drepţi, dar neizbutind să se aşeze sub călăuzirea Duhului Sfânt.

Teorii false vor fi amestecate în orice etapă a experienței şi vor fi susţinute cu o seriozitate satanică, pentru a captiva mintea fiecărui suflet care nu este înrădăcinat şi întemeiat pe  o cunoaștere deplină a  principiilor sfinte ale Cuvântului. Chiar în mijlocul nostru se vor ridica învățători falși, care se vor alipi de duhuri înşelătoare ale căror doctrine sunt de origine satanică. Aceşi învăţători vor atrage discipoli după ei. Strecurându-se pe neașteptate, ei vor folosi cuvinte măgulitoare şi denaturări abile cu un tact seducător.

Singura speranţă a bisericilor noastre este de a sta treji. Cei care sunt bine întemeiaţi în adevărul Cuvântului, cei care verifică totul printr-un “Aşa zice Domnul” sunt în siguranţă. Duhul Sfânt va conduce pe cei care pun preţ pe înţelepciunea lui Dumnezeu mai presus de sofisticăriile înşelătoare ale agenţilor satanici. Să fie mai multă rugăciune, nu în rânduri omeneşti ci sub inspiraţia dragostei de adevăr așa cum este el în Isus Hristos. Familiile care cred adevărul trebuie să vorbească cuvinte de înţelepciune şi inteligenţei, cuvinte care vor veni ca rezultat al cercetării Scripturilor.

Acum este timpul de probă şi încercare. Acum este timpul când membrii fiecărei familii credincioase să-şi închidă buzele și să nu mai vorbească cuvinte de acuzare  privind frații lor. Să  vorbească cuvinte de încurajare şi de întărire a credinţei care lucrează prin dragoste şi curăţeşte sufletul.  The Kress Collection, pag. 5

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s