14-04-2011

“Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta şi s-o ţin din toată inima mea!” (Psalmi 119:34)

Pe tot câmpul descoperirii sunt împrăştiate izvoare încântătoare de adevăr ceresc, pace şi bucurie. Aceste izvoare  de bucurie sunt la îndemâna fiecărui căutător. Cuvintele Inspiraţiei, cugetate în inimă, vor fi ca torente vii ce curg din râul apei de viaţă. Mântuitorul nostru S-a rugat ca mintea urmaşilor Săi să poată fi deschisă pentru a înţelege Scripturile. Ori de câte ori studiem Biblia cu o inimă plină de rugăciune, Duhul Sfânt este aproape ca să ne descopere înțelesul cuvintelor citite. Omul, a cărui minte este iluminată prin deschiderea Cuvântului lui Dumnezeu înțelegerii sale, nu va simţi doar că trebuie să caute mai serios să înțeleagă acel Cuvânt, dar şi că trebuie să aibă o mai bună înţelegere a ştiinţei. Va simţi că este chemat la o chemare înaltă în Isus Hristos.

Cu cât omul este mai legat  de Sursa întregii cunoştinţe şi înţelepciuni, cu atât va simţi mai mult că trebuie să avanseze în realizări intelectuale şi spirituale. Înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu este întotdeauna urmată de o remarcabilă deschidere şi fortificare a resurselor intelectuale ale omului; pentru că pătrunderea cuvintelor Sale dă lumină. Prin contemplarea marilor adevăruri, mintea este înălţată, afecțiunile sunt purificate şi rafinate; căci Duhul lui Dumnezeu, prin adevărul lui Dumnezeu, însufleţeşte facultățile spirituale lipsite de viaţă şi atrage sufletul spre cer.

Așadar, ia-ţi Biblia şi vino înaintea Tatălui ceresc spunând: ”Luminează-mă, învaţă-mă ce este adevărul.” Domnul va lua aminte la rugăciunea ta şi Duhul Sfânt va întipări adevărul în sufletul tău. Cercetând Scripturile pentru tine însuți, te vei întemeia în credinţă. Este de cea mai mare importanţă ca tu să cercetezi continuu Scripturile, umplând mintea cu adevărurile lui Dumnezeu. S-ar putea să fiii despărţit de tovărăşia creştinilor şi aşezat acolo unde nu vei avea privilegiul de a-i  întâlni pe copiii lui Dumnezeu. Ai nevoie de comorile Cuvântului ascunse în inimă, pentru ca atunci când împotrivirea vine să poţi încerca totul prin Scriptură. – The Bible Echo, 15 octombrie 1892

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s