01-04-2011

“Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi “(Efeseni 1:18)

Apostolul Pavel imploră pe Dumnezeu  “Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita  mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui” (Efeseni 1:17-19) Dar mintea trebuie mai întâi adaptată naturii adevărului  ce urmează a fi cercetat. Ochii priceperii trebuie să fie iluminaţi, iar inima şi mintea aduse în armonie cu Dumnezeu, care este adevărul.

Cel care vede pe Isus cu ochiul credinţei nu vede nici o glorie în el însuși, pentru că slava Răscumpărătorului este reflectată în minte şi inimă. El pricepe ispăşirea sângelui Său  şi îndepărtarea păcatului naşte în inima sa recunoştinţă. Fiind îndreptăţit de Hristos, primitorul adevărului este constrâns să facă o predare totală lui Dumnezeu şi este admis în şcoala lui Hristos, ca să înveţe de la Cel care este blând şi smerit cu inima. O cunoaştere a iubirii lui Dumnezeu este revărsată în inima sa. El strigă: O, ce iubire! Ce bunăvoință! Apucând făgăduinţele bogate ale credinţei, el devine părtaș de natură divină. Inima sa fiind golită de eu, este umplută de apele vieţii şi slava Domnului străluceşte cu putere. Privind continuu la Isus, omenescul este asimilat de divin. Credinciosul este schimbat după chipul Său.

“Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”. (2 Corinteni 3:18) Caracterul uman este schimbat cu cel divin. Ochiul spiritual este cel care discerne această glorie. Este acoperită, învăluită în mister, până când Duhul Sfânt împărtăşeşte sufletului acest discernământ. – The Review and Herald, 18 februarie 1896.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s