16-04-2011

“Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea”. (Psalmi 119:97)

Oamenii nu au nevoie de lumina neclară a tradiţiei şi datinei pentru a face Scripturile de înţeles. Este la fel de logic să presupunem că soarele care străluceşte pe cer la miezul zilei ar avea nevoie de licăririle torţelor de pe pământ pentru a-i spori strălucirea. În Biblie fiecare îndatorire este clară, fiecare lecţie este ușor de înțeles. Darul lui Hristos şi iluminarea Duhului Sfânt ne descoperă pe Tatăl. Cuvântul este în stare să înţelepţească pentru mântuire bărbaţi, femei şi tineri.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16-17). Nici o altă carte nu este atât de capabilă să înalţe gândurile, să dea vigoare talentelor ca adevărurile cuprinzătoare şi înnobilatoare ale Bibliei. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu ar fi studiat cum ar trebui să fie, oamenii ar avea o deschidere a minţii, o nobleţe a caracterului şi o stabilitate a scopului cum rar este văzută în aceste vremuri.

Mic este beneficiul obținut printr-o lectură pripită a Scripturilor. Cineva poate citi întreaga Biblie şi totuşi să nu reușească să-i vadă frumuseţea sau să-i înţeleagă  profunzimea semnificaţiei. Un pasaj studiat  până când semnificația sa este clară pentru minte şi legătura sa cu planul de mântuire evidentă, este de o valoare mai mare decât citirea atentă a multor capitole fără un scop precis şi fără  a obține o învățătură de reală valoare. Păstrează Biblia cu tine. Deîndată ce ai posibilitatea, citeşte-o; memorează versetele. Chiar când mergi pe stradă poţi să citești un pasaj şi să meditezi aupra lui, fixându-l astfel în minte.

Biblia n-ar trebui să fie  studiată niciodată fără rugăciune. Înainte de a deschide paginile  sale, ar trebui să cerem iluminarea Duhului Sfânt şi ea ne va fi dată. Când Natanael a venit la Isus, Mântuitorul a exclamat „Iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleşug” (Ioan 1:47). Natanael a spus „De unde mă cunoşti?”(…). Drept răspuns, Isus i-a zis: „Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin” (versetul 48).  Şi Isus ne va vedea și pe noi în locul secret al rugăciunii, dacă Îl vom căuta pentru lumină, ca să putem şti ce este adevărul. Îngeri din lumea de lumină vor fi cu cei care, în umilinţa inimii, caută călăuzirea divină. – Atlantic Union Gleaner,  9 iunie 1909

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s