04-04-2011

Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Psalmi119:130

Uneori, se întâmplă ca oameni care au o capacitate intelectuală dezvoltată prin educaţie şi cultură să nu reuşească să înţeleagă anumite pasaje ale Scripturii, pe care alţii, care sunt mai puţin educaţi, a căror înţelegere pare a fi slabă şi a căror minte este neorganizată, le vor înţelege, găsind tărie şi mângâiere în ceea ce ceilalţi declară că sunt taine sau trec pe lângă ele ca nefiind importante. De ce se întâmplă astfel? Mi s-a explicat că aceştia din urmă nu se sprijină pe propria lor putere de înţelegere. Ei merg la Izvorul luminii, la Cel care a inspirat Scripturile şi, cu o inimă umilită, cer lui Dumnezeu înţelepciune şi o vor primi. Sunt mine ale adevărului care pot fi descoperite de către cercetătorul zelos.

Domnul Hristos a prezentat adevărul ca pe o comoară ascunsă într-un ogor. Ea nu se află chiar la suprafaţă; noi trebuie să săpăm adânc după ea. Dar succesul nostru în aflarea lui nu depinde atât de mult de capacitatea intelectuală, ci de umilinţa inimii noastre şi de credinţa care se prinde de ajutorul divin.

Fără călăuzirea Duhului Sfânt, vom fi mereu dispuşi să denaturăm Scripturile sau să le interpretăm greşit. Se citeşte mult Biblia, dar, în multe cazuri, nu aduce nici un folos, ci chiar o vătămare gravă. Când Cuvântul lui Dumnezeu este deschis fără respect şi fără rugăciune, când gândurile şi sentimentele noastre nu sunt îndreptate la Dumnezeu sau nu sunt în armonie cu voinţa Sa, atunci mintea este cuprinsă de îndoială; şi chiar atunci când se studiază Biblia, scepticismul se întăreşte. Vrăjmaşul preia controlul asupra gândurilor şi sugerează interpretări care nu sunt corecte.

Ori de câte ori oamenii nu caută ca, în cuvânt şi faptă, să fie în armonie cu Dumnezeu, atunci, oricât de învăţaţi ar putea fi, ei sunt predispuşi să nu înţeleagă Scripturile şi astfel nu este sigur să ne încredem în explicaţiile lor. Când căutăm într-adevăr să facem voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ia preceptele Cuvântului Său şi face din ele principii ale vieţii, scriindu-le pe tablele sufletului. Şi numai cei care urmează lumina ce le-a fost dată deja, numai aceia pot spera să primească mai departe iluminarea Duhului lui Dumnezeu.-  Marturii vol.5, pag.704, 705

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s