21-04-2011

“Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere”  1 Corinteni 2:4.

Am văzut că pericolul este prezent la  fiecare nouă etapă a experienţei în biserică, pentru că unii ascultă lucruri cu un spirit atât de greșit. În timp ce unii învăţători pot fi puternici şi eficienţi în învățarea liniilor doctrinare ale Bibliei, nu toţi sunt oameni cu o cunoaştere a vieţii practice care să poată sfătui cu chibzuinţă şi siguranţă minţile nedumerite. Ei nu discern situaţia încurcată care, în mod necesar vine asupra oricărei familii care face o schimbare. De aceea toți să fie atenţi la cea ce spun; dacă ei nu cunosc gândul lui Dumnezeu în anumite chestiuni, niciodată să nu vorbească, pornind de la o bănuială sau o presupunere. Dacă nu știu nimic precis, să le spună acest lucru,  şi lăsați persoana să se bazeze în întregime pe Dumnezeu. Să fie multă rugăciune şi chiar cu post, încât nimeni să nu umble în întuneric ci în lumină, căci Dumnezeu este în  lumină.

Ne putem aștepta acum să izbucnească orice în exterior sau interior în rândurile noastre; căci sunt minţi nedisciplinate de harul Duhului Sfânt, care n-au pus în practică cuvintele lui Hristos, și care nu înțeleg modul  în care lucrează Duhul lui Dumnezeu, care  vor urma o direcție greşită de acțiune pentru că nu-L urmează pe deplin pe Isus. Ei merg  după impulsul şi propria lor imaginaţie.

Să nu fie făcut nimic în mod dezordonat, pentru că vor fi mari pierderi sau sacrificii în ce privește proprietatea din pricina cuvântărilor înflăcărate, impulsive, care stârnesc un entuziasm ce nu este după orânduiala lui Dumnezeu, căci o victorie esențial a fi dobândită, din lipsă judecată echilibrată și examinare corespunzătoare, se va transforma în înfrângere. Să fie o tactică înțeleaptă în această privinţă şi  toți să se mute sub călăuzirea unui Sfătuitor înţelept şi nevăzut care este Dumnezeu. Elementele omenești se vor lupta pentru supremație şi chiar o lucrare poate fi făcută, dar care nu poartă semnătura lui Dumnezeu. – Mărturii speciale privind diverse probleme la Battle Creek, pag. 17, 18.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s