22-04-2011

“Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea” Psalmi 119:105.

Sfinţirea nu este un zbor fericit al sentimentelor, nici lucrarea unei clipe, ci lucrarea unei vieţi întregi. Dacă cineva pretinde că Domnul l-a sfințit, și l-a făcut sfânt, dovada pretenției sale privind această binecuvântare va fi văzută în roadele blândeții, răbdării, îndelungei răbdări, sincerităţii şi dragostei. Dacă binecuvântarea primită de cei care pretind a fi sfinți îi conduce să se bizuie pe emoţii speciale, și spun că nu este nevoie să cerceteze Scripturile pentru a şti voia descoperită a lui Dumnezeu, atunci presupusa binecuvântare este o contrafacere, deoarece conduce pe cei care o au  să dea importanță propriilor lor emoţii  și fantezii nesfinţite şi să-și  închidă urechile la vocea lui Dumnezeu din Cuvântul Său.

De ce au nevoie cei care pretind că au avut manifestări speciale ale Duhului şi mărturia că păcatele lor sunt toate iertate, să tragă să conchidă că pot pune Biblia deoparte şi să meargă de aici înainte singuri? Când  îi întrebăm pe cei ce pretind că sunt sfințiți instantaneu dacă cercetează Scripturile, după cum le-a spus Isus să facă, pentru a vedea dacă nu mai este cumva vreun adevăr de acceptat, ei răspund:”Dumnezeu ne face cunoscută voia Sa în mod direct prin semne şi descoperiri şi ne putem permite să punem Biblia deoparte”.

Sunt mii de oameni  care sunt înşelaţi să se încreadă într-o emoţie specială, şi leapădă Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu clădesc pe singura temelie sigură și de nădejde – Cuvântul lui Dumnezeu. O religie care este adresată ființelor inteligente va aduce dovezi raţionale ale autenticităţii sale, penru că rezultatele vor fi însemnate în inimă şi în caracter. Harul lui Hristos va fi manifestat în comportamentul zilnic. Putem întreba fără grijă pe cei care pretind afi sfinţi: se văd roadele Duhului în viaţa ta? Manifești blândețea şi umilința lui Hristos şi dai pe față faptul că înveţi zilnic în şcoala Lui, modelându-ţi viaţa după modelul vieţii Sale neegoiste?

Cea mai bună dovadă că oricare dintre noi poate avea legătură personală cu Dumnezeul cerului este faptul că păzim poruncile Sale. Cea mai bună dovadă a credinţei în Hristos este neîncrederea în sine şi dependenţa de Dumnezeu. Unica dovadă sigură a locuirii noastre în Hristos este reflectarea chipului Său. Doar în măsura în care facem aceasta dăm dovadă că suntem sfinţiţi prin adevăr, pentru că adevărul este exemplificat în viaţa noastră zilnică. – The Signs Of The Times,  28 februarie 1895

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s