24-04-2011

“Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21)

În mijlocul confuziei doctrinelor înşelătoare, Duhul lui Dumnezeu va fi un Călăuzitor şi un scut pentru cei care nu s-au împotrivit dovezilor adevărului. El aduce la tăcere orice altă voce în afara celei care vine de la Cel ce este adevărul și viața. Dumnezeu oferă fiecărui suflet ocazia de a auzi vocea Adevăratului Păstor, de a primi cunoştinţa lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru. Când inima primeşte acest adevăr ca pe o comoară preţioasă, Hristos, speranţa slavei, se naşte în interior, în timp ce  universul ceresc exclamă: amin şi amin! Avem absolută nevoie de puterea regeneratoare a Duhului Sfânt. Nu avem timp să stăm de vorbă cu carnea şi cu sângele.

Avem nevoie de iluminare divină. Fiecare individ se străduieşte să devină un centru de influenţă; şi până când Dumnezeu nu va lucra pentru poporului Său, ei nu vor vedea că subordonarea faţă de Dumnezeu este singura siguranță a oricărui suflet. Harul Său transformator asupra inimilor omenești va conduce la unitatea care nu este încă realizată; pentru că toţi cei care sunt una cu Hristos vor fi în armonie unii cu alţii. Duhul Sfânt va crea unitate.

El Mă va proslăvi”(Ioan 16:14). “Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). Duhul Sfânt glorifică pe Dumnezeu prin descoperirea caracterul Lui către poporul Său, aşa încât El devine ținta afecțiunii lor supreme, și prin manifestarea caracterului Său în ei.

Ei văd în mod clar că niciodată nu a fost nici o neprihănire în lume în afară de a Lui, nicio desăvârșire în lume decât cea primită de la El. Când Duhul a fost revărsat de sus, biserica a fost inundată de lumină, dar Hristos a fost izvorul acelei lumini; numele Său era pe fiecare limbă, iubirea Sa umplea orice inimă. Tot aşa va fi când îngerul care coboară din cer cu putere mare va lumina întregul pământ cu slava Sa.

Darul Duhului Sfânt, bogat, deplin şi din abundenţă este pentru biserica Sa ca un zid de foc care o înconjoară şi puterile iadului nu o vor birui. În puritatea lor nealterată și în desăvârşirea lor fără pată, Hristos vede  poporul Său ca fiind răsplata întregii Sale suferinţe, umilinţe şi iubiri, precum şi completarea slavei Sale- Hristos, marele punct central din care radiază toată slava. –  The Home Missionary,  1 noiembrie 1893

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s