29-04-2011

“ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire”(Efeseni 4:14)

Glasul lui Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său, dar există multe voci pe care le vom auzi; Hristos a zis să ne ferim de cele care vor zice: Hristos este aici sau Hristos este acolo. Cum vom şti atunci că nu au adevărul fără să comparăm totul cu Scriptura? Hristos ne-a avertizat să ne ferim de profeţii mincinoşi care vor veni la noi în numele Său, spunând că ei sunt Hristosul.

Acum, dacă adopți poziţia că nu este important pentru tine să înţelegi Scripturile pentur tine însuți, vei fi în pericolul de a fi înşelat de aceste doctrine. Hristos a spus că vor fi mulţi care în ziua judecăţii răsplătirii vor zice: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” Dar Hristos le va zice:„depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege” (Matei 7:22-23).

Se apropie timpul când Satana va face minuni chiar în faţa ochilor tăi, pretinzând că el este Hristosul; şi dacă picioarele tale nu sunt bine întemeiate pe adevărul lui Dumnezeu, vei fi înșelat, îndepărtat de pe temelia ta. Unica siguranţă pentru tine este să cauţi adevărul  ca pe o comoară ascunsă. Sapă pentru  a găsi adevărul ca şi cum ai face-o pentru comorile din pământ şi prezintă Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, înaintea Tatălui Ceresc şi spune: luminează-mă, învaţă-mă ce este adevărul.

Şi când Duhul Său cel Sfânt va veni în inimile voastre, să impregneze adevărul în suflet, nu-i veți mai da drumul cu uşurință. Veţi fi căpătat o aşa experienţă în cercetarea Scripturilor încât fiecare punct va fi dovedit. Şi este important să cercetați continuu Scripturile. Trebuie să vă umpleți mintea  cu Cuvântul lui Dumnezeu; pentru că puteţi fi despărţiţi şi puşi în locuri unde nu veţi avea privilegiul de a vă întâlni cu copiii lui Dumnezeu. Atunci veţi avea nevoie de comorile Cuvântului lui Dumnezeu ascuse în inimile voastre şi când opoziţia te va înconjuara, vei avea nevoie să compari totul cu Scripturile. – The Review And Herald,  3 aprilie 1888

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s