18-04-2011

“Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.”(Ioan 17:17)

Povara cererii lui Isus era ca aceia care credau în El să poată fi păziți de răutatea lumii şi să fie sfinţiți prin adevăr. El nu ne lasă să facem presupuneri  privind adevărul, ci adaugă: ”Cuvântul Tău este adevărul”. Cuvântul lui Dumnezeu este mijlocul prin care sfinţirea noastră trebuie să fie îndeplinită. Atunci, este de cea mai mare importanţă pentru noi să ne familiarizăm cu instrucţiunile sfinte ale Bibliei. Este tot atât de necesar pentru noi să înţelegem cuvintele vieţii cum a fost pentru primii ucenici să fie informaţi cu privire la planul de mântuire.

Nu vom avea nici o scuză dacă prin propria noastră neglijenţă suntem ignoranţi faţă de cererile Cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său, descoperirea voinţei Sale şi a făgăduit Duhul Sfânt celor care-L cer, ca să-i călăuzească în tot adevărul; și fiecare suflet care doreşte sincer să facă voia lui Dumnezeu o va cunoaşte din doctrină.

Lumea este plină de învăţături false şi dacă nu cercetăm hotărât Scripturile pentru noi înşine, vom accepta minciunile drept adevăr, îi vom adopta obiceiurile şi ne vom înşela inimile. Doctrinele şi obiceiurile lumii sunt în vrășmășie cu adevărul lui Dumnezeu. Cei care caută să se întoarcăde la slujirea lumii la slujirea lui Dumnezeu vor avea nevoie de ajutor divin. Vor trebui să-şi întoarcă feţele hotărât către Sion.Vor simţi împotrivirea lumii, cărnii şi diavolului şi vor trebui să meargă împotriva spiritului şi influenţelor lumii.

De pe vremea când Fiul lui Dumnezeu  înfrunta prejudecăţile trufașe şi neîncrederea omenirii, nu s-a schimbat nimic în atitudinea lumii faţă de religia lui Isus. Slujitorii lui Hristos trebuie să întâmpine acelaşi spirit de împotrivire şi ocară şi să meargă” afară din tabără la El şi să suferim ocara Lui” (Evrei 13:13).

Misiunea lui Isus a fost demonstrată prin minuni convingătoare. Învăţătura Sa a uimit pe oameni. Căci nu era vorbirea incoerentă, contradictorie, plină de misticism, împovărată cu ritualuri forme absurde şi pretenții fără sens, ci era un sistem al adevărului care întâmpina dorinţele inimii. Învăţătura Sa era simplă, clară şi cuprinzătoare. Adevărurile practice pe care le rostea aveau o putere convingătoare şi captivau atenţia poporului. – The Review And Herald,  7 februarie 1888

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s