28-08-2011

ʺRecunoaşte -L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărărileʺ Proverbe 3:6.

Se așteaptă lucruri mari de la fii și fiicele lui Dumnezeu. Mă uit la tineretul de azi și inima mea tânjește după ei. Ce posibilități sunt deschise în fața lor! Dacă vor căuta în mod sincer să învețe de la Hristos, El  le va da înțelepciune așa cum i-a dat lui Daniel. Ei pot obține îndrumări de la Cel care este un sfătuitor puternic. ʺFrica Domnului este începutul înţelepciuniiʺ(Psalmi 111:10). Psalmistul spune: ʺDescoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutateʺ (Psalmi 119:130). Și înțeleptul scrie: ʺ Recunoaşte -L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.ʺ

Fie ca tinerii să încerce să aprecieze ce privilegiu pot avea, să fie conduși de înțelepciunea fără greș a lui Dumnezeu.  Să ia Cuvântul adevărului ca sfătuitor și să devină iscusiți în folosirea ʺsabiei Duhului.ʺ  Satana este un general înțelept; dar soldatul umil al lui Isus Hristos îl poate birui. Despre biruitori este scris: ʺEi l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lorʺ (Apocalipsa 12:11).

Nu trebuie să ne încredem în noi înșine. Puterea noastră limitată este numai slăbiciune. ʺcăci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimicʺ; dar El promite ʺ Dacă rămâneţi în Mine, şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea, şi vi se va daʺ (Ioan 15:5, 7).

Se privește ca o mare onoare a fi invitat în prezența unui rege de pe acest pământ. Dar permiteți-ne să considerăm privilegiul uimitor care ni s-a oferit. Dacă ascultăm de cerințele lui Dumnezeu, putem deveni fii și fiice ale Împăratului universului. Prin Mântuitorul crucificat și înviat, putem fi plini de roadele neprihănirii, și făcuți potriviți a străluci în curțile Împăratului Împăraților prin veacurile nesfârșite… Lucrarea nostră este aceea de a căuta cea mai strânsă unire cu Fiul lui Dumnezeu, de a învăța în scoala Sa pentru a deveni blânzi și umili cu inima, pentru a lucra lucrările lui Hristos, pentru înaintarea împărăției Sale și a grăbi venirea Sa. – Review and Heralds, 28 februarie, 1888.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s