21-08-2011

ʺApoi mi-au zis: Trebuie să prooroceşti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi şi împăraţiʺ Apocalipsa 10:11

Lucrarea noastră de publicaţii a fost înfiinţată prin îndrumarea lui Dumnezeu şi sub speciala Lui supraveghere. Ea a fost plănuită să realizeze un anume scop. Adventiştii de ziua a şaptea au fost aleşi de Dumnezeu ca un popor aparte, despărţit de lume. Prin marea pană despicătoare a adevărului El i-a scos din cariera lumii, tăindu-i de acolo, şi i-a adus în legătură cu Sine. A făcut din ei reprezentanţii Săi şi i-a chemat să fie ambasadorii Săi în ultima lucrare de mântuire. Cel mai mare belşug de adevăr care a fost vreodată încredinţat celor muritori, avertismentele cele mai solemne şi cele mai înspăimântătoare ce au fost vreodată trimise omului de către Dumnezeu le-au fost încredinţate lor pentru a fi date lumii; iar la realizarea acestei lucrări casele noastre de editură sunt printre cele mai eficiente mijloace.

Instituţiile acestea trebuie să stea ca martori pentru Dumnezeu, învăţători ai neprihănirii pentru popor. De la ele adevărul trebuie să pornească asemenea unei lămpi aprinse. Ca o lumină mare într-un far pe o coastă primejdioasă, ele trebuie să trimită fără încetare raze de lumină, în întunericul lumii, pentru a avertiza pe oameni de primejdiile care-i ameninţă cu distrugerea.

Publicaţiile scoase din tiparniţele noastre au rostul de a pregăti un popor care să-L întâmpine pe Dumnezeu. În toată lumea ele trebuie să îndeplinească aceeaşi lucrare pe care a făcut-o Ioan Botezătorul pentru naţiunea iudaică. Prin solii mişcătoare de avertizare, profetul lui Dumnezeu i-a trezit pe oameni din visul lor lumesc. Prin el Dumnezeu a chemat la pocăinţă pe Israelul apostaziat. Prin prezentarea adevărului el a dat în vileag rătăcirile populare. În contrast cu teoriile false ale timpului, adevărul din învăţăturile lui apărea ca o certitudine veşnică. “Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape”, era solia lui Ioan (Mat. 3,2). Exact aceeaşi solie, prin publicaţiile ieşite din tiparniţele noastre, urmează să fie prezentată lumii de astăzi. – Mărturii 7: 138, 139.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s